Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,70 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОРМІВ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ДЕМ’ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
УДК 633.15: 631.53.04
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ
РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.12 - кормовиробництво і луківництво
Автореферат на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Вінниця – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник | кандидат сільськогосподарських наук, доцент Єрмакова Людмила Михайлівна,
Національний аграрний університет,
в.о. завідувача кафедри рослинництва та кормовиробництва
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
Ермантраут Едуард Рудольфович,
Інститут цукрових буряків УААН,
завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій
кандидат сільськогосподарських наук,
Гетман Надія Яківна,
Інститут кормів УААН,
старший науковий співробітник сектору технологій вирощування багаторічних трав
Провідна установа Національний науковий центр “Інститут землеробства УААН”, м. Київ
Захист відбудеться “25” січня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.854.01 при Вінницькому державному аграрному університеті та Інституті кормів УААН за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, корпус 2, ауд. 2120
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеках Вінницького державного аграрного університету та Інституту кормів УААН
Автореферат розісланий “23”грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук П.В. МатеринськийЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Основою формування високої продуктивності кукурудзи є створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин. Основними агротехнічними заходами, які регулюють ці процеси, є правильний добір гібридів стосовно ґрунтово-кліматичної зони, встановлення оптимальних строків сівби та доз мікродобрив для підживлення.
Проведені до цього часу наукові дослідження вітчизняних вчених В.С. Цикова, М.І. Бомби, В.М. Гаврилюка, Е.Д. Ермантраута, С.П. Танчика та інших щодо удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на силос і особливо проведення позакореневого підживлення ще не дають повної чіткої відповіді на ці питання.
Створення в Лісостепу України ефективного силосного конвеєру на основі використання кукурудзи передбачає вирощування ранньостиглих, середньоранніх та середньостиглих гібридів, які в структурі посівних площ можуть становити відповідно 30-40, 40-45 і 20-30 %. Почергове їх збирання в оптимальну фазу росту й розвитку культури протягом 20-25 днів забезпечує надходження силосної маси доброї якості.
Тому удосконалення елементів технології вирощування нових районованих гібридів цієї культури сприятиме підвищенню ефективності використання їх потенційних можливостей та збільшенню обсягів виробництва якісного силосу.
У сукупності це зумовило вибір теми, визначення мети, завдань і структури дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є одним із напрямів наукових досліджень кафедри рослинництва та кормовиробництва Національного аграрного університету з теми "Розробити і впровадити високопродуктивні ланки зелених конвеєрів на основі використання бобово-злакових багаторічних та однорічних традиційних і малопоширених кормових культур в умовах Правобережного Лісостепу України" (номер державної реєстрації 0101U003459).
Мета і завдання досліджень. Основна мета досліджень – встановити вплив строку сівби та позакореневого підживлення на формування про-дуктивності та якості гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Правобережного Лісостепу України.
Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішити наступні зав-дання:
- визначити оптимальні строки сівби гібридів кукурудзи, які забезпечують реалізацію їх біологічного потенціалу та оптимальний розвиток рослин протягом вегетаційного періоду;
- проаналізувати зміни запасів продуктивної вологи ґрунту залежно від строків сів-би гібридів, особливостей водоспоживання та витрат вологи на одиницю виробництва продукції;
- визначити особливості росту і розвитку та формування вегетативної маси гібридів кукурудзи залежно від строку сівби, позакореневого підживлення, погодних факторів та їхньої взаємодії;
- дати оцінку процесам фотосинтезу гібридів кукурудзи різних груп стиглості та проаналізувати динаміку їх урожайності;
- на основі комплексних досліджень дати якісну оцінку гібридам кукурудзи за продуктивністю і кормовою цінністю вегетативної маси;
- проаналізувати енергетичну та економічну ефективність впровадження вдосконалених елементів технології вирощування кукурудзи на силос.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА КОРМОВА ЦІННІСТЬ РІЗНОСТИГЛИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ І ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок