Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,17 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Журавльова Наталія Валеріївна
УДК 631.52 : 633.111”324”(477.4)
СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
 
06.01.05 – селекція рослин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі генетики, селекції та насінництва Національного аграрного університету та в лабораторії селекції інтенсивних сортів озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла УААН протягом 1999-2002 рр.
Науковий керівник: | доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Чугункова Тетяна Володимирівна,
Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ,
заступник завідувача відділу генетичних основ гетерозису
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
Васильківський Станіслав Петрович,
Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри селекції і насінницва
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Шередеко Леонід Миколайович,
Інститут землеробства УААН,
завідувач відділу селекції озимої пшениці
Провідна установа: | Інститут цукрових буряків УААН, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “ 20 ” cічня 2004 року о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при Інституті землеробства УААН.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту землеробства УААН.
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою, просимо надсилати за адресою: Україна, 08162, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, Інститут землеробства УААН, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
Автореферат розісланий “ 19 ” грудня 2003 року.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Кравченко Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед важливих завдань державного значення у вітчизняному сільськогосподарському виробництві особливої гостроти набуває потреба збільшення врожайності і валових зборів зерна озимої пшениці. Надійним та екологічно вигідним фактором стійкого збільшення врожайності та поліпшення якості зерна є виведення нових сортів з високим рівнем адаптивності до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Актуальність теми. Ефективність сучасної наукової селекції визначається багатьма факторами, серед яких проблема створення вихідного матеріалу виноситься на перше місце. В Україні переважну більшість районованих сортів озимої м’якої пшениці було створено шляхом внутрішньовидових схрещувань, при цьому використовувались як близькі між собою, так і географічно віддалені форми. Географічна віддаленість вихідних форм, які використовуються в селекційних програмах, є гарантією генетичних відмінностей між ними, збільшуючи можливість одержання ефекту гетерозису (Рабинович С.В., Василева И.В., Суббота Г.М., 1988; Мережко А.Ф., 1994).
При схрещуванні батьківських пар, відібраних за еколого-географічним принципом, часто спостерігаються трансгресії та новоутворення. Це пов’язано з відмінностями їх генотипів і можливістю комбінування у гібридів ознак та властивостей батьківських форм. Еколого-географічний принцип добору батьківських пар при гібридизації – основний у сучасній селекційній роботі в Україні та за кордоном (Тимофеев В.Б., 1996). В зв’язку з цим особливої актуальності набуває експериментальна перевірка властивостей нових сортозразків озимої пшениці з різних країн світу. Залучення їх до гібридизації допомагає чіткіше виявити їх селекційну цінність в певних грунтово-кліматичних умовах вирощування для створення сортів з комплексом господарсько-цінних ознак.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках тематики лабораторії селекції інтенсивних сортів озимої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла УААН у відповідності до НТП УААН “Зернові та олійні культури”, завдання “Вивчення ознакових та дуплетних колекцій озимої та ярої пшениці та виділення джерел господарсько-цінних ознак для селекційних програм”(номер державної реєстрації UA 01974019449).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СЕЛЕКЦІЙНА ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок