Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ сплавів на основі заліза і алюмінію

ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ сплавів на основі заліза і алюмінію / сторінка 6

Назва:
ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ сплавів на основі заліза і алюмінію
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,44 KB
Завантажень:
502
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Величина тиску (Рпкр, Па) на поверхні плазмового каналу розряду, що розширюється, склад-ним чином залежить від умов високовольтного пробою [29]. |
Рис. 1. Схема обробки розплаву
Рівняння динаміки каналу розряду включають закон збереження енергії, рівняння електричних процесів у розрядному контурі, співвідношення Рпкр і швидкості розширення плазмового каналу розряду (Vпкр, м/с), формулу Тєта
(1)
(2)
, (3)
(4)
де P тиск плазми в каналі розряду, Па;
- об’єм каналу розряду, м3;
I - сила струму в розрядному контурі, А;
R - опір плазмового каналу, Ом ();
lр – розрядний проміжок, м;
п - питома електропровідність плазми, п=А-1 (-1)-1Р; А = 1,25?105 В2/(м2?с) - іскрова стала; ( ?= 1,25 - ефективний показник адіабати);
r - радіус каналу розряду, м);
L - індуктивність розрядного контуру, Гн;
С – емність конденсаторів, Ф;
Uп – напруга пробою каналу розряду, м;
?о- об’єм електророзрядного генератора пружних коливань (ЕРГПК), м3;
Со – швидкість звуку у воді, м/с;
Рд – квазістатичне стиснення води, витиснутої каналом розряду, Па;
о (…) – функція Хевісайда;
lо – характерний розмір ЕРГПК, м.
За допомогою системи рівнянь було розраховано для критичних режимів, наведених у таблиці 1, динаміку розширення стінок плазмового каналу розряду (Vпкр ).
Таблиця 1
Критичні режими обробки розплаву
Номер режиму | Напруга, кВ | Ємність, мкФ | Індуктивність, мкГн
1 | 20 | 10 | 10
2 | 20 | 10 | 2
3 | 50 | 2 | 5
4 | 20 | 50 | 2
5 | 40 | 10 | 10
Чисельним моделюванням встановлено, що максимальні значення Vпкр дорівнюють 350 та 400 м/с (рис. 2) та забезпечуються при напрузі від 40 (№5) до 50 кВ (№3) [1]. Із цього виникає перший критерій ефективної ЕГІО розплаву: висока напруга на конденсаторах генератора імпульсів струму (ГІС) - велика інтенсивність розвитку плазмового каналу розряду. Пікові значення Рпкр на рис. 3 досягають значень 260 МПа (режим №5, табл. 1) і 340 МПа (№3), що відповідає більшим значенням Vпкр, на рис. 2. Порівняння кривих № 3 (Wо = 2,5 кДж) і № 4 (Wо = 10 кДж) на рис. 3 підтверджує вірогідність першого критерію ефективної обробки. Його дотримання дозволяє досягти більших значень Рпкр при ЕГІО з меншою енергією Wо.
Ці результати дозволяють виділити другий критерій ефективної реалізації способу ЕГІО – більша швидкість розвитку плазмового каналу викликає високий тиск на його поверхні.Тиск на торці хвилеводу, зануреному в розплав (Р2), дорівнює
(5)
де Рє - ефективний тиск на торці хвилеводу в ЕРГПК, Па, , (r та rо - радіуси каналу розряду і хвилеводу, м);
Со - швидкість звуку у воді, м/с;
k1 = 2 Z20 / (1+Z10)(1+Z20), k2 = [(1-Z10) / (1+Z10)][(1-Z20) / (1+Z20)], Zі0 = iСi / 0С0, і =1, 2;
“0” - параметри хвилеводу;
“1” - параметри середовища з боку падаючої хвилі;
“2” - параметри розплаву.
На рис. 4 наведено динаміку тиску на торці хвилеводу, зануреному в розплав. Час розряду пропорційний (LC)-1, тому висока миттєва потужність (що досягається при низьких L й C) і, відповідно, низькоенергоємна й ефективна обробка розплаву в ковші забезпечується при мінімальному значенні “t”, тобто, при високошвидкісному режимі перетворення енергії в ЕРГПК. Ці результати дозволяють виділити третій критерій ефективної реалізації способу ЕГІО розплаву - високий тиск в розплаві реалізується при
використанні високоенергетичних і високошвидкісних режимів пере-творення енергії в каналі розряду при ЕГІО.
Слід зазначити, що максимальний тиск у хвилі стиснення на торці хвилеводу ЕРГПК на 11 % відрізняється від експериментальних даних, отриманих Б. І. Бутаковим з використанням методу Гопкінса. Це свідчить про коректність прийнятих у моделі допущень.
Поздовжні хвилі тиску, розповсюджуючись по хвилеводу, досягають його торця, переміщення якого в розплаві викликає випромінювання хвиль тиску в метал. Розплав являє собою неоднорідне середовище, що містить пухирці газу. При обробці це приводить до поглинання хвиль, що дозволяє не враховувати
явище відбитих хвиль у промислових ковшах при ЕГІО і розглядати задачу випромінювання для безмежного об’єму розплаву.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Реферат на тему: ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ВИЛИВКІВ ІЗ сплавів на основі заліза і алюмінію

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок