Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,96 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
УСАНОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
УДК 17.023.31:515.1:141.5:114
ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ
Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія,
філософія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Харків - 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | Кандидат філософських наук, доцент
Білецький Ігор Павлович,
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри теорії культури і філософії науки
Офіційні опоненти: | Доктор філософських наук, професор
Стародубцева Лідія Володимирівна,
Харківська державна академія культури,
професор кафедри історії та теорії культури
Кандидат філософських наук, доцент
Дольська Ольга Олексіївна,
Національний технічний університет „ХПІ”,
доцент кафедри філософії
Провідна установа: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ філософської антропології, м.Київ.
Захист відбудеться “___” ___________ 2005 р. о __ годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.051.06 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. ___ .
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “ __” _____________ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бортник Л.А.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Трансформаційні процеси сучасності, що охоплюють усі рівні буття людини, – від соціально-економічних до світоглядно-аксіологічних, глибинно змінюють і життя людини, й форми його осмислення. Тому стає актуальним розширення методів антрополо-гічного пошуку для усвідомлення меж і способів людського існування.
Зміна методологічних засад філософського аналізу – від філософії суб’єкта до інтерсуб’єктивності – розгортає нові горизонти дослід-ження життєвого світу і внутрішніх механізмів душевного існування. Набувають поширення різногалузеві дослідження фундаментальних структур особистості, що можуть забезпечити максимально повне її відтворення і синтез на основі культурно-цивілізаційних досягнень. Саме тому пошук закономірностей та єдиного формотворчого принципу, що дозволяє виявити цілісне ядро особистісного буття за розрізненими атрибутивними характерис-тиками індивідуальності, є важливим і робить тему дисертаційного дослідження актуальною.
Сучасні надбання природничо-математичних наук створюють передумови руйнування класичного суб’єкта, задають впливову метафізику пошуку, що стоїть над емпіричною перевіркою результатів. Зникає процесуальне протиставлення суб’єкта й об’єкта і виникає нова взаємодія, яку можна визначити як „спостерігач-предмет спостереження”, оскільки суб’єкт дослідження не може бути локалізований від предметності дослідження, і від статусу суб’єкта залежить результат дослідження. Тож використання наукових конструктів для формування цілісного антропокультурно-го простору і вирішення проблем особистісної самоідентифікації в постсучасному світі, здійснене в роботі, є актуальним.
Розширення меж наукового пошуку знімає протистояння між практичним і споглядальним, раціональним і метафізичним, науковим і релігійним. Релігійна традиція є органічною складовою європейської культури. Вона має не тільки досвід становлення особистісного буття, але й глибоку споглядальну практику щодо топологічних характеристик душевного устрою. Сама структура такого влаштування, дана в своїй простоті і ясності, не повинна стати буттєвою відмичкою в руках людини і потребує зваженого застосування. Відтворення діалектичних закономірностей у тополо-гічному образі та їх аналіз у контексті особистості має важливе значення для сучасності, дезорієнтованої безмежністю своїх можли-востей, що доводить актуальність даного дисертаційного дослідження.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ТОПОЛОГІЯ ДУШЕВНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок