Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ

Назва:
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,41 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШОВКОВИЙ В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 378.147:811.124+811.14
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ
В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ
13.00.02 – теорія та методика навчання: класичні мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
Паламар Лариса Максимівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра української філології для неспеціальних факультетів
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Черноватий Леонід Миколайович,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, завідувач кафедри перекладу та англійської мови
кандидат філологічних наук, доцент
Коновалова Тетяна Іванівна,
Київський славістичний університет, завідувач кафедри практичного курсу слов’янських мов
Провідна установа: | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти та науки України, м.Київ
Захист відбудеться “10” червня 2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.35 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 314).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська 58, ауд. 9).
Автореферат розісланий “5” травня 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ________________ О.О.Безносюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Процес гуманітаризації освіти в Україні зумовлює потребу в підготовці філологів-класиків, фахівців з латинської та давньогрецької мов, які могли б вільно читати твори давньоримських і давньогрецьких письменників та культурних діячів пізніших періодів, а також викладати ці мови, враховуючи майбутню спеціальність студентів.
У методиці викладання іноземних мов поява зіставного методу, який з 30-их років ХХст. став називатися свідомозіставним, пов’язана з ім’ям німецького вченого Карла Магера. Методичні основи цього методу висвітлені у працях Р.Барсук, В.Богородицької, Є.Верещагіна, Б.Лапідуса, Б.Маруневич, О.Миролюбова, І.Рахманова, Н.Реутова, В.Чернишової, В.Шярнаса, Л.Щерби, В.Апельта, Й.Ашера, М.Бурта, С.Ервіна, Х.Осгуда, Р.Грошла, Г.Гельбіга, В.Ламбека, Р.Штерманна та ін.
Психологічною базою свідомозіставного методу навчання іноземних мов є праці В.Артемова, Є.Верещагіна, А.Ждана, М.Гохлернера, А.Залевської, І.Зимньої, Н.Іванової, А.Леонтьєва, Б.Маруневич, М.Панченко, А.Смирнова, Л.Щерби, С.Ервіна, Ц.Фразера, У.Беллугі, Р.Бровна, Г.Гельбіга, Д.Інграма, Й.Ламенделла, Б.Компагнона, та ін.
У наведених працях свідомозіставний метод розроблено для навчання сучасних іноземних мов, де домінують дві основні моделі: 1) вивчення іноземної мови на базі рідної, 2) вивчення іноземної мови на базі іншої іноземної.
Паралельне викладання латинської та давньогрецької мов на відділенні класичної філології змінює традиційний свідомозіставний метод і вказує на потребу введення взаємозіставного методу.
Теоретичне обґрунтування та практичне використання зіставлень класичних мов з рідною та сучасними іноземними мовами зустрічається у працях Н.Кацман, Л.Звонської-Денисюк, Й.Кобова, Р.Кюнера, В.Литвинова, Л.Скорини, В.Нікольського, П.Первова, Є.Скоробагатої, В.Ярхо та деяких інших учених.
Взаємозіставлення двох класичних мов має місце переважно в історичних граматиках Й.Тронського, А.Ерну, В.Пізані, М.Нідерманна, Г.Нідерле, П.Шантрена, О.Шебора, Ф.Штольца та інших провідних філологів-класиків. Зачатки практичного втілення взаємозіставлень у викладанні нормативних граматичних курсів знайшли відображення у підручнику давньогрецької мови Л.Звонської-Денисюк.
Хоча методика навчання граматики з використанням зіставлень була предметом дослідження вчених як у галузі сучасних іноземних мов, так і класичних, однак при цьому не знайшли висвітлення такі питання: 1) використання зіставлень при паралельному викладанні двох некомунікативних мов – латинської та давньогрецької (взаємозіставлень), 2) роль взаємозіставлень у формуванні міжмовної мобільності у свідомості студентів; знань з історичної граматики, фонетичних явищ та лексичних одиниць, необхідних для вивчення граматики, розуміння змісту граматичного явища, умінь відмежовувати його від форми; встановлювати формальні та функціонально-семантичні відношення між граматичними явищами, визначати причини виникнення мовних аномалій, 3) пошуки шляхів презентації граматичного матеріалу з використанням взаємозіставлень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОЗІСТАВНОГО МЕТОДУ В НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ КЛАСИЧНИХ МОВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок