Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи

Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи

Назва:
Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,35 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
Філоненко Людмила Миколаївна
УДК 371. 881. 116. 12
Система роботи над переказами різних
типів і стилів мовлення в 5-7 класах
загальноосвітньої школи
13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
Потапенко Олександр Іванович,
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди”,
завідувач кафедри української мови та
методики навчання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Пентилюк Марія Іванівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри українського мовознавства;
кандидат педагогічних наук, доцент
Дика Наталія Михайлівна,
Київський міський педагогічний університет
імені Б.Д.Грінченка,
доцент кафедри української мови та
методики навчання.
Захист відбудеться “ 19 ” грудня 2007р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 452. 02 в Інституті педагогіки АПН України (04053, 3м. Київ, вул. Артема, 52-Д).
З дисертацією можна ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського (м. Київ, вул. Берлінського, 9).
Автореферат розісланий “ 15 ” листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Т.Шелехова.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Система освіти України покликана сприяти реалізації освітніх завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людину до активної діяльності в різних сферах суспільного життя. Це відображено в найбільш вагомих державних документах: Національній програмі “Освіта. Україна XXI століття”, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті та ін. Конкретизують освітянську стратегію розвитку Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепція мовної освіти 12-річної школи, в яких наголошується на необхідності розвитку в школярів здатності до творчого самовираження, формування вмінь виконувати творчі завдання, розвивати комунікативну компетенцію. Тому робота вчителя-словесника вимагає постійного вдосконалення методів, принципів і прийомів викладання рідної мови.
Успішне формування і вдосконалення комунікативних умінь можливе за умови систематичної й цілеспрямованої роботи над формуванням особистості, котра володіє значним обсягом активного словника, розвиненим граматичним ладом, умінням розрізняти типи і стилі мовлення, надавати висловлюванню відповідного стилістичного забарвлення, а також сприймати, розуміти й адекватно відтворювати. Ця робота має бути послідовною, системною і систематичною.
Пошук шляхів формування комунікативної особистості пов'язаний із дослідженням комплексу питань, одним із яких є вдосконалення системи роботи над розвитком зв’язного мовлення учнів загальноосвітньої школи.
Проблемі розвитку зв’язного мовлення школярів приділено належну увагу в дослідженнях мовознавців, психологів, методистів. Вона знайшла своє відображення в лінгводидактичній концепції В.О.Сухомлинського. Важлива особливість його методичної системи – дотримання чіткої наступності й послідовності на уроках розвитку зв’язного мовлення.
Психологічні аспекти цієї проблеми досліджено Б.Ф.Баєвим, Л.С.Виготським, П.Я.Гальперіним, М.І.Жинкіним, І.О.Зимньою, З.І.Калмиковою, О.М.Леонтьєвим, А.К.Марковою, І.О.Синицею та ін.
Велику зацікавленість методистів до психологічних основ мовленнєвої діяльності мали дослідження О.О.Леонтьєва, в яких висвітлено закономірності, принципи мовленнєвої комунікації, механізми усного і писемного мовлення.
Системний підхід до вирішення проблем, пов’язаних з мовленнєвим розвитком учнів, розглядається в методичних працях з розвитку зв’язного мовлення В.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок