Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ(на матеріалах Харківської області)

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ(на матеріалах Харківської області)

Назва:
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ(на матеріалах Харківської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,40 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
ЯРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
УДК 631.158:331.522
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
(на матеріалах Харківської області)
Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків- 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Харківському державному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, Міністерство аграрної політики України.
Науковий керівник - | кандидат економічних наук, професор
Горкавий Володимир Кузьмич.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук,
Калінчик Микола Володимирович,
Кабінет Міністрів України,
головний спеціаліст;
кандидат економічних наук, доцент
Москаленко Анатолій Михайлович,
Чернігівський державний інститут економіки і
Управління Міністерства освіти і науки України,
декан аграрного факультету, завідувач кафедри економіки сільського господарства і аграрного менеджменту.
Провідна установа - | Полтавський сільськогосподарський інститут Міністерства аграрної політики України
Захист дисертації відбудеться “23” травня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 в Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Комуніст-1”, корпус 1, ауд. 213
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Автореферат розісланий 20.04.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради МАКЕДОНСЬКИЙ А.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В аграрному секторі економіки трудовий потенціал як найважливіша складова його виробничого потенціалу використовується з низькою ефектив-ністю, продуктивність праці має сталу тенденцію до падіння. Витрати на відтворення людсь-ких ресурсів в аграрному секторі становлять тільки половину того низького рівня, який має місце в промисловості.
На сучасному етапі розвитку сільського господарства пред’являються нові ви-моги до формування і використання трудового потенціалу, викликає необхідність створення дійових стимулів і механізмів активізації потенціалу осо-бистості і суспільної праці. Протиріччя в сфе-рі праці і зайнятості, які обу-мовлені недоліками у функціонуванні господарського механізму і системи управління економікою, відставанням розвитку соціальної сфери, витрата-ми на мо-ральне і трудове виховання, з одного боку, і виникненням ряду принципово нових проблем у сфері зайнятості – з іншого, потребують серйозної перебудови існуючих механізмів форму-вання і забезпечення ефективності використання трудового потенціалу.
Проблемі формування і використання трудового потенціалу аграрної сфери присвяче-но немало робіт як в Україні, так і в інших країнах. Найбільш вагомими є дослідження О.А. Бугуцького, В.К. Гор-кавого, О.І. Здоровцова, В.О. Кірсанова, И.С. Пасхавера, Л.І. Шепоть-ко, К.І. Якуби, а також роботи В.Г Андрійчука, Л.М. Анічина, В.С. Дієсперо-ва Т.І. Купало-вої, В.І Лишиленко, В.Ф. Машенкова, П.Т. Саблука, М.Ф. Соловйова, В.Й. Шияна та ін.
Підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогоспо-дарських підприємств відноситься до надзвичайно важливих соціально-економічних проблем, розроб-кою яких повинна займатись економічна наука.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота, вико-нана у відповідності до наукової тематики кафедри статистики і економічного ана-лізу Хар-ківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: “Розробити про-позиції по удосконаленню методики аналізу виробничих ресурсів сільськогоспо-дарських підприємств і заходи підвищення ефективності їх використання в умовах аг-рарної реформи” згідно з Державною науково-технічною програмою “Ринкова транс-формація аграрної сфери економіки України” (№ ДР 0198U007200, 1996 – 2000 рр.).
Мета і завдання дослідження. Мета - розробка і обґрунтування заходів щодо підвищен-ня ефективності використання трудового потенціалу сільсь-когосподарських підприємств Харківської області в умовах переходу агро-промислового виробництва до ринкової економіки.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ(на матеріалах Харківської області)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок