Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4

Загрузка...

ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4

Назва:
ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,83 KB
Завантажень:
109
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
На правах рукопису
ЛІСНИЙ Богдан Михайлович
УДК 537.226.4, 538.95-405
ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4
З ТУНЕЛЮВАННЯМ І П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ
01.04.02 — теоретична фізика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ЛЬВІВ — 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України.
Науковий керівник— | доктор фізико-математичних наук, професор Левицький Роман Романович, Інститут фізики конденсованих систем НАН Украї-ни, провідний науковий співробітник.
 
Офіційні опоненти—— |
доктор фізико-математичних наук Золотарюк Олександр Васи-льович, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, провідний науковий співробітник;
кандидат фізико-математичних наук Стеців Роман Ярославо-вич, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, стар-ший науковий співробітник.
Провідна організація— | Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, ка-федра теоретичної фізики, Міністерство освіти і науки, м. Чер-нівці.
Захист відбудеться “ 23 ” лютого 2005 року о “ 1530 ” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України за адресою: 79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту фізики конденсованих систем НАН України за адресою: 79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розіслано “ 21 ” січня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.156.01,
кандидат фіз.-мат. наук |
Т.Є. Крохмальський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На даний час існує декілька конкуруючих моделей фазового переходу в сегнетоактивних кристалах сім’ї KH2PO4 (KDP), кожна з яких базується на одних експеримен-тальних фактах і в той же час не може чітко пояснити інші. Але серед існуючих моделей найбіль-шою кількістю аргументів підтверджується протонна модель, яка передбачає квантовий рух на водневих зв’язках, що, як відомо, є інтенсивним у недейтерованих сегнетоелектриках сім’ї KDP і може бути суттєвим і в недейтерованих антисегнетоелектриках цієї сім’ї. Порівняно з іншими мо-делями, протонна модель досить добре і різнобічно вивчена, демонструє загалом краще за них кількісне і якісне узгодження з експериментом. Видається перспективним і актуальним як усувати наявні ще деякі прогалини у вивченні протонної моделі, так і займатись її модифікацією для опису ще ширшого кола фізичних явищ в недейтерованих кристалах сім’ї KDP.
На сьогодні не можна знайти такої роботи по дослідженню протонної моделі з короткосяж-ними і далекосяжною взаємодіями та тунелюванням у рамках наближення чотиричастинкового кластера (НЧК) за короткосяжними і наближення молекулярного поля (НМП) за далекосяжною взаємодіями, в якій було б зроблено обгрунтований висновок про певну граничну межу в реаліза-ції кількісного опису цією теорією відповідних есперименталь-них результатів для термодинаміч-них характеристик недейтерованих сегнетоелектриків типу KDP. Для цього, у першу чергу, необ-хідно здійснювати порівняння з експериментом усіх фізичних характеристик, які можна отримати в рамках моделі. Але в цій теорії через складність відповідних теоретичних розрахунків досі ще не було отримано аналітичних виразів для всіх компонент тензора статичної діелектричної сприй-нятливості сегнетоелектрика типу KDP. З іншого боку в рамках протонної моделі з короткосяж-ними і далекосяжною взаємодіями та тунелюванням при використанні НЧК за короткосяжними і НМП за далекосяжною взаємодіями не було розроблено запропоновану раніше статистичну теорію для опису термодинаміки антисегнетоелектричного фазового переходу в недейтерованому анти-сегнетоелектрику типу NH4H2PO4 (ADP).
Відомо, що сегнетоелектрики і антисегнетоелектрики сім’ї KDP володіють п’єзоелектрич-ними властивостями.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок