Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: КІНОРОМАНИ АЛЕНА РОБ-ҐРІЙЄ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ

КІНОРОМАНИ АЛЕНА РОБ-ҐРІЙЄ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ / сторінка 3

Назва:
КІНОРОМАНИ АЛЕНА РОБ-ҐРІЙЄ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,19 KB
Завантажень:
464
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
, а також під час читання відповідних курсів лекцій, проведення семінарських занять та спецкурсів з літератури Франції ХХ століття.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. Отримані результати, теоретичні положення і висновки належать авторові.
Апробація роботи. Апробація результатів дисертації здійснена під час її обговорення на засіданні відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Окремі положення дисертації оприлюднювалися на міжнародних та республіканських наукових конференціях: „Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики” (Кам'янець-Подільський, жовтень 2004 р., жовтень 2006 р.), „Функціонування літератури в культурному контексті епохи” (Дніпропетровськ, лютий 2005 р.), „Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики” (Горлівка, травень 2005 р., травень 2007 р.), VII Міжнародна наукова конференція молодих учених (Київ, червень 2005 р., червень 2007 р.) „Сучасна філологія в контексті глобальних змін” (Запоріжжя, жовтень 2006 р.).
Основні положення та висновки дисертації висвітлені в 12 публікаціях автора (восьми фахових та чотирьох додаткових).
Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (257 позицій). Загальний обсяг дослідження – 187 сторінок, із них 167 сторінок основного тексту.
Основний зміст роботи
У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність і наукову новизну обраної теми, ступінь її розробки в літературознавстві, визначено мету, завдання й методологічні засади дослідження, окреслено об’єкт і предмет наукового пошуку. Подано відомості про апробацію роботи, структуру дисертаційного дослідження.
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ – „А. Роб-Ґрійє – теоретик і практик нового роману” – ґрунтується на думці про те, що в пошуках нової естетики та філософії мистецтва новий роман неодноразово звертався до кінематографа, що не могло не позначитися перш за все на формі та змісті художніх творів.
Проблема взаємодії літератури і кіно з'явилася з народженням кінематографа. Майже все ХХ століття пройшло під знаком синтезу та змагання цих двох мистецтв: їх то зближували, керуючись положенням про те, що і література, і кіно є розповідними видами мистецтва, орієнтованими на виклад певної історії, то прагнули протиставити одне одному, акцентуючи увагу на розбіжностях розповідної техніки. У дискусії про взаємодію літератури і кінематографа брали участь і письменники, і режисери, і літературознавці, і кінокритики. Кожен з них виступав з позицій того мистецтва, адептом якого вважав себе; тому питання про сучасні вектори впливу (література впливає на кіно чи кіно на літературу) залишається відкритим.
Підрозділ 1.1. – „Експансія опису в романах А. Роб-Ґрійє. Синтез мистецтв у новому романі” – присвячений присутності візуального мистецтва, яка є однією з характерних рис політики письменника А. Роб-Ґрійє. Принаймні, до „Лабіринту” Роб-Ґрійє намагається багато в чому спростити своє бачення місця опису в жанрі роману не тільки в теоретичних розвідках („За новий роман”), а й у художніх творах, де помітна експансія довільного опису й постійне звертання до предметів, які легко змінюються.
Подібне спостерігається не тільки у Роб-Ґрійє, а й в інших письменників-новороманістів. Наприклад, у Клода Ольє знаходимо речі, які створюють свій автономний світ. Можна стверджувати, що така незалежність уявних предметів – це метафоричний еквівалент незалежності продуктів праці виробника й техніки в розвинених промислових суспільствах. Ці теми беруть свій початок ще в марксистській філософії та франкфуртській школі, зазнають впливу філософії Гайдеґґера, яка пропагувалася у Франції ще до Другої світової війни. Немає нічого дивного, що новий роман не тільки адаптував ці дискурси, а й продукував свої твори відповідно до критичного осмислення цих ідей через відсутність перспективи появи інших.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: КІНОРОМАНИ АЛЕНА РОБ-ҐРІЙЄ: ҐЕНЕЗА, СТРУКТУРА, СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок