Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання

Загрузка...

Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання

Назва:
Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Лола Віталій Григорович
УДК 378.6:331(07)
Формування технологічної культури
майбутніх учителів трудового навчання
13.00.04 — теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
ПАВЛЮТЕНКОВ Євгеній Михайлович,
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор з навчальної роботи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ГУШУЛЕЙ Йосип Миколайович,
Тернопільський комерційний інститут
проректор з навчальної роботи;

кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
ЛЕВЧЕНКО Григорій Євменович,
Президія АПН України, учений секретар.

Провідна установа: Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова, кафедра трудового навчання та креслення,
Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться 26 грудня 2003 року о 9.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01. у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса , зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса .
Автореферат розіслано 25 листопада2003 року.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Гладюк Т. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, схвалена ІІ Всеукраїнським з’їздом працівників освітянської галузі, визначає основні стратегічні напрямки її розвитку. Зокрема, одним із пріоритетних завдань загальної середньої освіти є підготовка до подальшого навчання та трудової діяльності. Освітня галузь “Технологія”, основною формою реалізації якої є навчальний предмет “Трудове навчання”, передбачає вирішення низки завдань, що вимагають від майбутніх учителів трудового навчання оволодіти основами технологічної культури (ТК).
У педагогіці вищої школи обґрунтовано концептуальні засади сучасної вищої педагогічної освіти. Значний внесок у розробку культурологічних засад, змісту і технологій педагогічної освіти зробили С. Архангельський, А. Вербицький, І. Ісаєв, В. Леднєв, В. Лозова, Г. Троцко, А. Маркова, М. Нікандров, Є. Павлютенков, В. Сластьонін, В. Слободчиков.
Окремі аспекти цієї проблеми висвітлені в дисертаційних дослідженнях: шляхи формування педагогічної культури майбутнього вчителя у процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу (З. Абросимова); зміст, фактори, дидактичні та акмео-педагогічні умови становлення валеологічної культури особистості під час навчання у вищій школі (І. Ільїна); формування інформаційної культури у студентів вищих технічних навчальних закладів (О. Києва); професійно-моральної культури (Є. Богданов). Процес формування професійно-психологічної культури вчителя в системі вищої педагогічної освіти розглянуто в докторській дисертації Н. Лифінцевої. В. Кравець досліджував проблеми виховання культури сімейного життя, а Б. Шиян – фізичної культури студентів. Педагогічні умови та способи виховання культури навчальної праці студентів проаналізувала Г. Богомолова.
Отже, питання педагогічної культури вчителя знаходиться в центрі уваги сучасних дослідників, оскільки являє собою інтегральну характеристику педагога як суб’єкта професійної діяльності. Проте зберігається вузькоспеціальне розуміння вищеназваної категорії поза широким загальнокультурним контекстом професії вчителя, який впливає на учнів не стільки власним фаховим досвідом предметника, скільки особистісним культурним потенціалом.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок