Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

Назва:
ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,45 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
СИБАЛЬ Ярослава Ільківна
УДК 636.083:519.863
ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ
В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ
Спеціальність 08.07.02 –
Економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Липчук Василь Васильович,
Львівський державний аграрний університет
Міністерства аграрної політики України,
професор кафедри статистики і аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Стельмащук Антон Михайлович,
Тернопільська академія народного господарства,
завідувач кафедри аграрного бізнесу
кандидат економічних наук, доцент
Кіт Володимир Григорович,
Львівська державна академія ветеринарної медицини
ім. С.З. Гжицького,
завідувач кафедри економіки і організації
сільськогосподарського виробництва
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра економіки підприємства, Міністерство освіти і науки України (м.Львів).
Захист відбудеться “_6_” ____травня________ 2003 р. о 13.00 го-дині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, аудиторія 1219.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий “__3__ “______квітня______ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Штефанич Д.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Західні області України, зокрема Львівська, мають сприятливі природні умови для виробництва кормів, передовсім об’ємистих, і розвитку тварин-ництва. Ці області завжди відзначались тваринницьким нап-рямом роз-витку і порівняно високою ефективністю цієї галузі. Однак в останній час скоротилась чисельність поголів’я тварин, знизилась їх продук-тив-ність і, в ре-зуль-таті, значно зменшилось виробництво тваринницької про-дукції всіх видів. Більше того, виробництво цієї продукції стало майже пов-сюдно збит-ковим. Однією з причин такого занепаду тваринництва є неза-довільна кормова база, зокрема спад виробництва власних кормів як основи кормової бази, хоча в цій галузі використовується більше половини площі ріллі або майже 2/3 всієї площі сільськогосподарських угідь. На порядок денний постає питання, якими по-винні бути в сучасних умовах розвитку сільсько-госпо-дарсь-ких підприємств об-сяги і структура кормовиробництва, собівартість кормів, щоб основні тваринницькі галузі самі стали високорентабельними і обумовлювали високу рен-табельність господарства в цілому.
Питання планування, організації та оптимізації розвитку тваринництва і кор-мовиробництва знайшли широке відображення у працях багатьох вітчиз-ня-них і зарубіжних вчених: О.А.Бабича, Г.О.Богданова, В.І. Бойка, Л.Г.Боярсь-кого, М.Е.Брас-лавця, А.М.Гатауліна, Л.К.Грінчука, О.П. Дмитроченка, О.І.Зін-ченка, З.С.Кадюка, А.П.Калашникова, Р.Г.Крав-ченка, С.Й. Кутікова, В.В.Липчука, І.І. Лукінова, В.Л. Месель-Веселяка, Б.П. Михайличенка, А.О. Омельяненка, І.П. Проскури, І.Д. Примака, Г.Ф.Сабліна, П.Т.Саблука, А.М.Стельмащука, О.М.Шпичака, А.А.Шутькова, В.В.Щеглова та ін.
Однак в останні роки докорінно змінилися умови господарювання. Адмі-ністративна колгоспно-радгоспна система ведення сільськогосподарського ви-роб-ництва, для якої були розроблені і рекомендовані галузева структура ви-робництва, організація окремих галузей, в тому числі тваринництва і кормо-виробництва, відійшла в минуле. Сьогодні в Україні розвиваються підпри-ємства нових форм власності і господарювання, які відчувають нагальну пот-ребу в науковому обґрунтуванні програми їх розвитку, зокрема кормової бази.
Отже, питання організації виробництва і використання кормів в умовах нових форм господарювання потребують подальшого вивчення і синтезу на-бутих знань щодо обґрунтування основних напрямів оптимізації кормової бази загалом і кормовиробництва та ринку комбікормів як її основних складових зокрема, методичних підходів до розв’язання цієї проблеми, обгрунтування критеріїв оптимальності, методичних прийомів формулювання умов економіко-математичних задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОПТИМІЗАЦІЯ КОРМОВОЇ БАЗИ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок