Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

Назва:
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,37 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ІВАНОВА Людмила Леонідівна
УДК 811.161.2’367
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ
ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Ожоган Василь Михайлович,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
завідувач кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Шинкарук Василь Дмитрович,
заступник міністра освіти і науки України;
кандидат філологічних наук, професор
Леута Олександр Іванович,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова,
професор кафедри української мови.
Захист відбудеться “16__” _жовтня 2007 р. о __1630__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.04 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “__13_” ___вересня__ 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради, А. В. Висоцький
кандидат філологічних наук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап розвитку української лінгвістичної думки характеризується поглибленим вивченням проблем синтаксичної семантики, переорієнтацією лінгвістичних досліджень за напрямком від значення до форми. Прихильники семантико-синтаксичного підходу (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, Н. Л. Іваницька, В. І. Кононенко, М. Я. Плющ, В. М. Русанівський та ін.) вивчають речення з опорою на поняття семантико-синтаксичної структури, семантико-синтаксичних відношень, семантико-синтаксичної валентності, семантично елементарних і семантично неелементарних речень, предикатних і непредикатних (субстанційних) синтаксем тощо. Поділяючи думки І. Р. Вихованця, А. П. Загнітка та інших мовознавців про те, що семантико-синтаксична структура простого речення – це абстрактне мовне значення речення, спосіб репрезентації дійсності в мовленні та мові, погоджуємося з аргументами про доцільність розгляду семантичної структури більшості конструкцій як “сукупності семантично елементарних речень”. Семантично елементарне речення складається тільки з одного предиката й залежних від нього непредикатних імен, а семантично неелементарне представлене двома й більше валентними рамками предиката. Різновиди групування семантично елементарних речень в одне реальне речення здійснюється за допомогою синтаксичної деривації.
Актуальність дослідження визначається передусім потребою наукового осмислення принципів організації речень із дистрибутивними предикатами, необхідністю системного опису названих утворень із позицій семантичного синтаксису на матеріалі сучасної української мови. Закономірність такого вивчення зумовлена тим, що породжувальна здатність предикатів цього семантичного типу досі не була об’єктом спеціального дослідження в українському мовознавстві.
Структурно-семантичний опис речень із дистрибутивними предикатами безпосередньо пов’язаний з такими важливими питаннями синтаксичної науки, як з’ясування загальної типології простого речення й виділення тих конкретних утворень, на варіюванні яких і ґрунтується узагальнене розуміння його структурних схем.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає загальній науково-дослідній проблемі кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка “Актуальні питання лексики і граматики української мови” (0204V000690), що передбачає вивчення особливостей функціонування мовних явищ, зокрема питань, пов’язаних із специфікою вияву дистрибутивності на різних мовних рівнях, а також дослідження одного з аспектів семантичного синтаксису.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ ІЗ ДИСТРИБУТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок