Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації

Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації

Назва:
Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,79 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Державний університет "Львівська політехніка"
Серкіз Орест Романович
УДК 621.757:621.7.014.5
Підвищення продуктивності автоматизованого
складального обладнання на основі
принципу адаптації
05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів-1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Державному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти України
Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Бочков В'ячеслав Михайлович, доцент кафедри "Автоматизація та комплексна механізація машинобудівної промисловості" Державного університету "Львівська політехніка".
Офіційні опоненти :
Доктор технічних наук, професор Зенкін Анатолій Семенович, професор кафедри "Метрологія стандартизація і сертифікація" Державної академії легкої промисловості України, м. Київ.
Кандидат технічних наук, доцент Кодра Юрій Васильович, доцент кафедри “Електронне машинобудування” Державного університету "Львівська політехніка".
Провідна установа - Одеський державний політехнічний університет.
Захист відбудеться "28" січня 1999 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .052.04 у Державному університеті "Львівська політехніка" (290646, Львів-13, вул.Устіяновича,5, ауд.51, X учбового корпусу).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного університету "Львівська політехніка" (Львів, вул.Професорська,1)
Автореферат розісланий "17" грудня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.З. Вашкурак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Тема дисертаційної роботи є актуальною, оскільки відповідає розвитку теорії продуктивності, яка розглядає питання проектування і експлуатації машин в їх діалектичному взаємозв'язку, слугує основою створення автоматів і автоматичних ліній. Робота виконана у відповідності з сучасними напрямками фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі машинобудування, механіки і процесів керування, які передбачають, що основнi дослiдження в областi теорiї машин i систем машин повиннi бути присвяченi розробцi систем адаптацiї машин i їх елементiв з метою оптимiзацiї режимiв роботи механiзмiв машин, що здатнi змiнюватись пiд час експлуатацiї, а також теорiї адаптивних самоналагоджувальних систем для оптимального керування з урахуванням надiйностi i ресурсу.
Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості Державного університету "Львівська політехніка" при виконаннi господарських НДР за угодами (№№ держ. реєстр.: 78014732, 79068017, 01830049931), якi на підставі Програм Державного Комiтету з науки та технiки i Держбуду колишнього СРСР були вiднесенi до категорiї найважливiших.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи - пiдвищення продуктивностi автоматизованого складального обладнання на основi впровадження i реалiзацiї принципу адаптацiї як функції технологічних, конструкторських і керуючих задач при розробці та конструюванні обладнання .
Дана мета реалізується вирiшенням наступних завдань:
- розробки методики оцiнки ступеня пiдготовленостi деталей до автоматизованого складання з точки зору їх адаптованостi до відомих варіантів конструкторських рiшень існуючого технологічного обладнання на етапi конструкторсько-технологiчної пiдготовки виробництва;
- розробки математичного апарату для кiлькiсної порiвняльної оцінки технологiчностi конструкцiй виробiв на основi ступеня складностi використовуваного обладнання;
- дослiдження конструкторсько-технологiчних параметрiв пристроїв та механiзмiв складального обладнання як адаптивних засобів маніпулювання предметами складання;
- класифікації механiзмiв, що входять до складу автоматизованого складального обладнання залежно вiд ступеня автоматизації;
- знаходження способiв пiдвищення продуктивностi складального обладнання на етапах завантаження, живлення та складання;
- розробки математичної моделi та визначення граничних вiдхилень розмірів мiж осями деталей, що пiдлягають складанню на основi реактивної (внутрішньої) адаптацiї, що зумовлена змiною форми використовуваних баз та форми деталей;
- розробки адаптивної системи керування роботою завантажувальних пристроїв;
- створення математичної моделi адаптивної схеми керування з метою визначення параметрiв її функцiонування;
- ефективної реалiзацiї запропонованих адаптивних пристроїв та систем в автоматизованому складальному обладнаннi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок