Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ

Назва:
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,72 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУНДА Світлана Олександрівна
УДК 538.945; 621.315.592
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ
01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Ужгород – 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фізики напівпровідників в лабораторії високотемпературної надпровідності Інституту фізики і хімії твердого тіла Ужгородського державного університету Міносвіти України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор Сливка Володимир Юлійович,
Ужгородський державний університет,
м. Ужгород, ректор
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
с.н.с. Котерлін Михайло Дмитрович,
Львівський державний університет
ім. І.Франка, провідний
науковий співробітник, м. Львів
доктор фізико-математичних наук,
с.н.с. Маслюк Володимир Трохимович,
Інститут електронної фізики НАН України,
завідувач відділом фотоядерних процесів,
м. Ужгород
Провідна організація: Інститут фізики напівпровідників
НАН України, відділення оптики, м. Київ
Захист відбудеться “__21__”__01___ 1999 року о _1400__ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К61.051.01 Ужгородського державного університету, м.Ужгород вул. Волошина, 54, ауд. 181
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського державного університету, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий “__11___”__12______ 1998 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук, професор Блецкан Д.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останній час фізика напівпровідникових і надпровідникових шаруватих структур (НПШС) - як штучно створених (тонкоплівкові багатошарові системи, багатофазні плівкові структури, надгратки, гібридні контактні структури (ГКC)), так і природних (шаруваті кристали (ШК) із різко анізотропним характером хімічних зв’язків) - стали пріоритетним напрямком в фізиці твердого тіла і напівпровідниковому матеріалознавстві. Це обумовлено в першу чергу тим, що намітилися певні успіхи в одержанні досконалих зразків НПШС із керованою міжшаровою взаємодією. На їх основі в значній мірі грунтується сучасне напівпровідникове приладобудування, планарна технологія, інтегральна опто- та кріофотоелектроніка (КФЕ). Шаруваті напівпровідники, магнітні діелектрики і нещодавно відкриті високотемпературні надпровідники (ВТНП) за рахунок структурних особливостей, обумовлених співіснуванням сильного іонно-ковалентного зв’язку, що діє в межах шарового пакету, і слабкого ван-дер-ваальсового, який діє між шаровими пакетами, можна розглядати як особливий проміжний клас речовин між двох- і трьохмірними кристалічними й склоподібними структурами, між молекулярними та іонно-ковалентними кристалами. В цьому зв’язку у властивостях шару-ватих кристалів можливе поєднання властивостей перерахованих типів структур, причому виявлення їх специфічних властивостей є дуже цікавим при виясненні особливостей зміни розмірності системи та специфіки переходу в невпорядкований стан.
Серед складних низькорозмірних сполук особливо виділяється група речовин сімейства матлокіта (PbFCl), які знайшли практичне застосування в якості різноманітних функціональних елементів опто- та кріофотоелектроніки, фото-, катодо-, рентгено- та радіо-люмінофорів, перетворювачів (конверторів) електромагнітного випромінювання, безсрібних реєструючих середовищ. Доцільність експериментальних досліджень фізичних властивостей широкозонних шаруватих напівпровідників сімейства матлокіту обумовлена також тим, що при вивченні деяких сполук із шаруватою будовою були створені формальні теорії “невзає-модіючих”, а пізніше і “взаємодіючих” шарів, які описують певні особливості законів дис-персії, густини станів та задовільно пояснюють специфіку фізичних властивостей шаруватих структур. Вказані теорії потребують подальшого розвитку.
Видатне відкриття Беднорца і Мюллера в 1986 році високотемпературної надпровід-ності (ВТНП) послужило потужнім каталізатором розвитку як теоретичних, так і прикладних робіт в галузі фізики і хімії твердого тіла і матеріалознавства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок