Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В РІЧКОВІ БАСЕЙНИ (на прикладі р. Самари)

гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В РІЧКОВІ БАСЕЙНИ (на прикладі р. Самари)

Назва:
гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В РІЧКОВІ БАСЕЙНИ (на прикладі р. Самари)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,53 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. Каразіна
ДОВГАЛЬ ЛІЛІЯ ІВАНІВНА
удк 911.9:502:622.53
 
гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ
ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В
РІЧКОВІ БАСЕЙНИ
(на прикладі р. Самари)
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання
природних ресурсів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Дніпропетровський національний університет,
кафедра геоекології та раціонального
природокористування
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Боков Володимир Олександрович,
Таврійський національний університет
ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь
завідуючий кафедрою геоекології
кандидат географічних наук,
старший науковий співробітник
Горяінов Едуард Іванович,
Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем, м. Харків
завідуючий лабораторією
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра фізичної географії та геоекології
Захист відбудеться 04.11.2003 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 Харківського
національ--ного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою:
61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. II-49.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою:
61077, Харків, пл. Свободи, 4, ЦНБ.
Автореферат розіслано 02.10. 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат географічних наук, доцент Жемеров О.О.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток промисловості в Україні поряд з позитивним ефектом приводить до небажаних наслідків, проявом яких є екологічні негаразди. Мінімізація антропогенного пресу на елементи довкілля можлива шляхом розробки геоекологічних основ зниження впливу техногенних видів екологічної небезпеки на компоненти географічної оболонки. Повною мірою це стосується географічних регіонів з високою концентрацією вугледобувних підприємств, одним з яких є Західний Донбас.
Вагомим фактором негативного впливу вуглевидобутку є поява техноакваландшафтів – антропогенно-природних утворень, представлених ставками-накопичувачами, ставками-відстійниками, каналами скиду зворотних вод та ін. Надходження високомінералізованих вод у межі природних акваландшафтів суттєво погіршує стан їх компонентів, насамперед живої речовини.
Реалізація заходів, направлених на вдосконалення технологій видобутку корисних копалин, реконструкція очисних споруд, застосування більш ефективних хімічних методів знешкодження потребує відповідних додаткових досліджень, що розглядається лише як перспектива.
Наразі назріла необхідність приділяти більше уваги розробці й обґрунтуванню методів зменшення цього впливу на складові природних аквальних ландшафтів шляхом регламентації об’ємів випуску вод техноакваландшафтів, що можливо здійснити в рамках географічної науки.
Вирішення завдання щодо регулювання впливу техноакваландшафту на природні акваландшафти дозволить підтримувати належну якість водних ресурсів, моделювати та прогнозувати різні варіанти й сценарії функціонування акваландшафтів, що забезпечить розвиток процесу мінімізації впливу людини на навколишнє природне середовище.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Матеріали та результати дисертаційного дослідження використані при складанні звітів з держбюджетних наукових тем: № 01-14-97 “Розробка теоретичних засад та реалізація методів вирішення складних геоекологічних задач в умовах техногенного впливу в зоні дії гірничорудного підприємства” (№ держреєстрації 0200U003386); № 01-136-00 “Виявлення закономірностей формування гідрохімічного режиму природних вод у зоні впливу великих гірничопромислових підприємств Придніпров’я з метою управління водоохоронними заходами ” (№ держреєстрації 0100U005373).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: гЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗВОРОТНиХ ВОД ШАХТ ПРИ їХ СКИДАННІ В РІЧКОВІ БАСЕЙНИ (на прикладі р. Самари)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок