Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Загрузка...

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Назва:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,87 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
СТАНІСЛАВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
УДК 349.42
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аграрного права Національної юридич-ної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Статівка Анатолій Миколайович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри аграрного права.
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Бобкова Антоніна Григорівна, Донецький національний університет, завідувач кафедри господарського права.
- кандидат юридичних наук, доцент Гуревський Володимир Климентійович, Одеська національна юридична академія, доцент кафедри аграрного, земельного і екологічного права.
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, відділ проблем аграрного, земельного та екологічного права, м. Київ.
Захист відбудеться 10 березня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська,77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юри-дичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 7 лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Спасибо-Фатєєва І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нині в Україні оновлюється законодавство, все ширше впроваджуються демократичні методи регулювання суспільних відносин, в тому числі й від-носини в галузі насінництва. Підвищення ролі права в регулюванні відно-син, які складаються при вирощуванні високопродуктивного насіння зерно-вих культур, дозволить задовольнити потреби аграрного виробництва у ви-сокопродуктивному насінні, вийти на зовнішній ринок, співпрацювати з зарубіжними партнерами. В сучасних умовах правове регулювання відносин по вирощуванню і реалізації високопродуктивного насіння зер-нових культур дозволить також забезпечити перехід на нову систему насінницької діяльності, яка спричинена завданнями швидкого впровадження у виробництво досягнень вітчизняної селекції по створенню нових високопродуктивних сортів насіння зернових культур.
У зв'язку із зазначеним, актуальності набула проблема щодо необхідності в аналізі особливостей правового регулювання насінництва, у визначенні змісту самого поняття і принципів насінництва, а також в аналізі правових засобів підвищення його ефективності.
В умовах незалежності держави України, окрім незначної кількості окремих публікацій, комплексні дослід-ження з питань правового регулювання вирощування і реалізації високопро-дуктивного насіння зернових культур на рівні дисертацій і монографій не проводилися. Саме наведені обставини й обумовили вибір теми дисертацій-ного дослідження.
Теоретичною базою для вирішення постав-лених задач і формулювання висновків дисертації послужили праці представ-ників вітчизняної і зарубіжної науки різних історичних періодів у галу-зі теорії держави і права, аграрного, цивільного, господарського, земе-льного та інших юридичних наук. Зокрема, йдеться про пра-ці С.С.Алексєєва, В.М.Батуріна, Г.Ю.Бистрова, Ц.В.Бичкової, З.П.Білошкурської, М.І.Брагінського, В.В.Вітрянського, О.В.Дзери, М.Д.Єгорова, Б.В.Єрофєєва, Ю.Г.Жарікова, О.С.Іоффе, І.Ф.Казьміна, М.І.Козиря, В.В.Копейчикова, В.М.Корнієнко, П.Ф.Кулинича, В.П.Левченка, С.М.Лур’є, В.В.Луця, Т.В.Лямцевої, Л.М.Малька, В.К.Мамутова, І.Б.Новицького, О.А.Підопригори, О.О.Погрібного, О.А.Поліводського, М.В.Пухонти, А.О.Пуш-кіна, В.І.Семчика, В.М.Сінельнікової, А.М.Статівки, Н.І.Титової, В.Х.Улюнаєва, В.І. Хропанюка, Г.Ф.Шершеневича, В.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок