Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ / сторінка 5

Назва:
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,27 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Зокрема, тематично й методологічно робота дотична до теми: „Дослідження процесів термінотворення в медичній лексиці у напрямку від твірних основ до співвідносних з ними похідних термінів” – 2001-2003, державний реєстраційний номер – 0101U001128.
Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження було доведено до відома наукової громадськості на таких наукових конференціях та теоретичних семінарах: науково-методичній конференції „Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні” (Київ-Полтава, 1998); Всеукраїнської науково-теоретичної конференції „Становлення екологічної культури громадян України” (Київ, 1998); 58-ій науково-практичній конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини” (Київ, 2003); семінарі-нараді „Актуальні питання покращення підготовки фахівців зі спеціальності „Сестринська справа” (Полтава, 2003); методологічних семінарах кафедри філософії та суспільних наук Української медичної стоматологічної академії.
Структура роботи обумовлена логікою дослідження, яка випливає з її мети та основних завдань. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Повний обсяг дисертації становить 170 сторінок. Список використаної літератури складається із 210 джерел, із них 19 джерел іноземною мовою, і займає 15 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, розкривається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, формулюються мета та завдання, визначається об’єкт і предмет дослідження, розкривається наукова новизна роботи, теоретичне й практичне значення дисертації, описано структуру та об’єм роботи.
Перший розділ „Наукове пізнання і медицина” присвячено обґрунтуванню особливостей наукового пізнання, визначенню предмета медицини, розкриттю сутності теоретичних знань медицини та основних тенденцій функціонування наукових термінів.
У першому підрозділі „Специфіка наукового пізнання. Предмет медицини” показано, що філософські чи методологічні проблеми будь-якої науки починаються саме з визначення її предмета. Об’єм і предмет науки є взаємопов’язаними, але безпосередньо не тотожними поняттями. З’ясування змісту цих понять є досить важливим для медицини, оскільки їх ототожнення завжди слугувало однією із гносеологічних передумов заперечення самостійності медичного знання.
Медицина як наука має власний фонд знань і включає комплекс теоретичних, фундаментальних медико-біологічних та клінічних, науково-прикладних дисциплін. З природознавчої точки зору - це наука, що досліджує та вивчає біологічні (фізіологічні) стани – норму (нормальну життєдіяльність) та відхилення (патологічну життєдіяльність). Із соціологічної точки зору, медицину можна розглядати як науку, що вивчає соціальну детермінацію здоров’я й хвороб людини. Це дозволяє стверджувати, що предмет медицини соціально-біологічний. Для більш точного визначення предмета медицини біологічні й соціальні основи вимагають додаткового аналізу та експлікації.
З самого моменту виникнення медицина займається особливими станами людського організму, насамперед відхиленнями різноманітних соматичних і психічних процесів. Як відомо, такі стани називають хворобами. Хвороби людини є безпосереднім, основним предметом дослідження медицини як системи. Крім того, медицина, яка включає в себе цілий комплекс наук, має не один основний предмет дослідження, а ряд додаткових. Останні взаємодіють з основним та впливають на особливості його виникнення й розвитку. Таким чином, комплекс предметів дослідження медицини значно ширший, оскільки вона покликана забезпечити всі практичні потреби суспільства у збереженні, виробництві та відтворенні людської життєдіяльності.
Другий підрозділ “Теорія і теоретичні знання медицини” розкриває специфіку теоретичних знань медицини. При з’ясуванні теорії та теоретичних знань медицини бачимо, що відхиляючись від сутності лікарської справи, медицину досить часто вважають наукою емпіричною, що базується не стільки на науковому пізнанні, скільки на досвіді та інтуїції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок