Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,27 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ЮЩЕНКО Юлія Петрівна
УДК 165.0; 168.52.1
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ
Спеціальність 09.00.09 – філософія науки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії та суспільних наук Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава).
Науковий керівник:
доктор філософських наук, доцент
Черкасов Святослав Васильович,
Вінницький національний медичний університет
імені М.І.Пирогова, завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Кулініченко Валентин Леонідович,
Київська медична академія післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика, професор кафедри
кандидат філософських наук
Васильченко Андрій Анатолійович,
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа:
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра філософії (м.Київ)
Захист відбудеться „25” червня 2004 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: 01001, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, 4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України за адресою: м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Автореферат розіслано „___” травня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук Т.В. Гардашук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. За останні десятиріччя у зарубіжній та вітчизняній філософській літературі з логіки та методології науки і, зокрема, з філософських питань біології та медицини досить повно і глибоко вивчаються проблеми самоорганізації відкритих, самокерованих систем, рівні та форми організації живої природи. Порушена життєдіяльність людського організму, різноманітні психосоматичні розлади знаходять своє тлумачення та пояснення насамперед із позицій синергетики. Класифікаційна проблема в розвитку медицини, визначення ролі гіпотези, передбачення та прогнозування в медичному пізнанні, а також проблема опису, пояснення й розуміння своїми теоретичними підвалинами спираються на філософську герменевтику та структуралізм. У клінічній же медицині, як і раніше, основна увага приділяється лікарській професійній етиці та деонтології, питанням аксіології, нормології і загальній теорії патології, а також – математизації та комп'ютеризації сучасної медицини – одній з найважливіших не тільки практичних, а й теоретико-методологічних проблем сьогодення.
Дослідження багатоманітних принципів, підходів до вирішення цих та подібних до них проблем свідчить, що всі вони мають комплексний, взаємопов’язаний характер і так чи інакше – мовну природу. Одним із варіантів комплексного підходу до вирішення фундаментальних питань медицини є філософсько-методологічний аналіз сучасної медичної семіотики, який поєднує теоретичну рефлективність філософських знань, логіки, медицини та лінгвістики. Такий підхід не тільки може свідчити про ефективність міждисциплінарного статусу синергетики, а насамперед дозволяє коректно поставити, сформулювати основні теоретичні та науково-практичні проблеми сучасної медицини, намітити шляхи їх плідного наукового вирішення.
Проблеми медичної семіотики набувають у сучасних умовах неабиякої актуальності, адже успіх лікарської та профілактичної роботи значною мірою залежить від діагностики захворювань. При цьому якість діагнозу визначається не лише відкриттям нових інструментально-технічних та інших методів розпізнавання хвороби, використанням новітніх технологій, а й вмінням практичних лікарів логічно мислити, професійно оперувати понятійним апаратом медичної науки, який має відповідати тим новим знанням, що утвердилися в медицині в результаті її розвитку.
Радикальна зміна соціально-політичного статусу України підвищила актуальність впровадження національної державної української мови у сферу медичної діяльності, дерусифікацію останньої, а тому важливим аспектом сьогодні є семантичний аналіз знаків та значень медичних термінів, що може бути важливою передумовою для вирішення проблеми уніфікації української медичної термінології, її упорядкування.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СЕМІОТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок