Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Загрузка...

СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Назва:
СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,43 KB
Завантажень:
197
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
ЄВСЄЄВА ОЛЬГА ВАДИМІВНА
УДК 378. 134. 57
СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
13.00.09 – теорія навчання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інститут педагогіки АПН України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Трубачева Світлана Едуардівна,
Інститут педагогіки АПН України,
завідувач лабораторії дидактики
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Гончаренко Семен Устимович,
Інституту педагогіки і психології
професійної освіти АПН України,
головний науковий співробітник
відділу дидактики професійної освіти;
кандидат педагогічних наук, доцент
Малафіїк Іван Васильович,
Рівненський гуманітарний університет
завідувач кафедри педагогіки
Провідна установа Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист відбудеться 11 травня 2006 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д).
Автореферат розісланий 10 квітня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Д. Березовська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Входження України в світовий освітній простір, розбудова системи національної освіти потребують докорінного реформування у вищій школі. Національна політика розвитку освіти України визначила освіту як основу формування особистості спеціаліста, який візьме активну участь у політичному, соціальному, культурному і науковому житті країни.
Освітні заклади формують і нарощують інтелектуальний, духовний, еко-но-мічний потенціал народу. Вища педагогічна освіта готує вчителя, робота яко-го у майбутньому буде спрямована на різнобічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей, обдарувань, на формування свідомого громадянина суспільства.
Провідну роль у навчанні студентів, набутті ними кваліфікаційних якос-тей, вмінь відіграють навчальні завдання, які молода людина розв’язує в проце-сі вивчення як природничих, так і психолого-педагогічних, суспільних дисци-плін у вищому педагогічному навчальному закладі. Це зумовлено, насамперед, специфікою навчальних завдань, які є основною одиницею навчального проце-су, засобом досягнення освітньої мети, цілей навчання, формування у студентів фахових якостей. Робота над навчальними завданнями є процесом оволодіння компонентами пізнавальних видів діяльності, засвоєння змісту освіти і форму-вання комплексу фахово-значущих потреб. Теорія вузівських навчальних зав-дань та їх практична частина спонукають студента переважно до аналізу знань, які засвоюються. Пізнавальні уміння та види пізнавальної діяльності не є пред-ме-том уваги студентів. Тому виникає суперечність між тим діяльнісним потен-ціалом, який повинен бути у студентів-біологів при закінченні вищого педаго-гіч-ного навчального закладу, і усвідомленими та здобутими ними у процесі навчання пізнавальними вміннями.
Поглиблене осмислення сутності феноменів „навчальне завдання”, „си-сте-ма навчальних завдань” переконує нас у тому, що саме процес розв’язання навчальних завдань з усвідомленням їх складових (діяльнісного і результатив-но-го компонентів) є провідною умовою не лише підвищення якості теоре-тичної, але й практичної підготовки (біологічної, психолого-педагогічної) студентів природничих факультетів у вищих педагогічних навчальних закладах.
Теоретико-методологічні засади дослідження закладені в здобутках педа-го-гічної, психологічної, філософської наук. Теорія і практика навчальних завдань представлені в роботах Г.С. Альтшуллєра, Г.О. Балла, П.М. Ерднієва, А.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок