Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат

Загрузка...

Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат

Назва:
Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,55 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Гамкало Михайло Зенонович
Індекс УДК 631.413.1 (477.86/.87:292.452)
Кислотно-основна буферність ґрунтів
Чорногірського масиву Українських Карпат
11.00.05. – біогеографія і географія ґрунтів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Позняк Степан Павлович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри географії ґрунтів
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Гуцуляк Василь Миколайович,
кафедра фізичної географії та раціонального природокористування,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри
кандидат сільськогосподарських наук, професор
Ковалишин Деонізія Іванівна,
кафедра фізичної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка
Провідна установа: Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського” УААН
Захист відбудеться 20 червня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка
(79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 20 травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук, професор Волошин І. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсифікація катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні спонукає до пошуку причин їхнього виникнення. З огляду на це, важливо з’ясувати стан стійкості природних екосистем різного рівня, які складають Карпатську гірську провінційну екосистему. Незважаючи на значний інтерес до цієї проблеми, з’ясування ролі ґрунту як організуючого структурно-функціонального компо-нента екосистеми й надалі потребує проведення глибоких досліджень. Особливо це стосується кислотності буроземів Українських Карпат, рівень якої, в деяких випадках, досягає вже критичних для функціонування системи ґрунт-рослина значень. За цих умов відбувається інтенсивне руйнування мінеральної частини ґрунту, зміни її гідрофільності і відповідно водоутримувальної здатності, збільшення у ґрунтовому середовищі вмісту токсичних продуктів деградації мінералів, зокрема Аl. Дослідження генези високої кислотності гірських буроземів, їхньої буферної здатності до можливих кислотних впливів, стану кислотно-основних буферних систем – обов’язковий етап на шляху до розробки загальної теорії стійкості екосистем, а також прогнозу ступеня екологічного ризику, передусім заповідних територій, до зростаючих антропогенних навантажень кислотного характеру.
Об’єкт і предмет досліджень. Об’єкт дослідження – буроземи помірно-холодного, субальпійського й альпійського поясів Чорногірського масиву. Предмет дослідження – кислотно-основна буферність, фізичні та фізико-хімічні властивості, які визначають кислотно-основну рівновагу буроземів; внутрішньогоризонтні та міжгоризонтні зв’язки
Н+ і ОН--буферностей із вмістом гумусу, обмінних катіонів, активною, обмінною і гідролітич-ною кислотностями.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження пов’язані з “Національною програмою охорони земель” на 1996 – 2005 рр., ДНТП “Родючість і охорона грунтів” на 2001 – 2005 рр. та тематикою кафедри географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Проблеми генези, географії і класифікації ґрунтів Західного регіону України”.
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень: вивчення потенційної кислотно-основної буферності буроземів і впливу на неї чинників системи катіонного обміну (вмісту гумусу, йонів Н, рухомого Аl, обмінних форм Ca і Мg) та дисперсності твердої фази із застосуванням аналізу міжгоризонтних та внутрішньогоризонтних кореляційних зв’язків і диференціальної оцінки ємності буферних систем за профілем ґрунту.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок