Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Загрузка...

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Назва:
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,93 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА
ЛАЛАЯН Наталія Степанівна
УДК 811.112.2’373.7
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі німецької філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство науки і освіти України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
Пророченко Ольга Петрівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
професор кафедри німецької філології.
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Таранець Валентин Григорович,
Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України,
професор кафедри української та іноземних мов;
кандидат філологічних наук, доцент
Величко Світлана Іванівна,
Київський університет туризму, економіки і права,
доцент кафедри іноземних мов.
Захист відбудеться “22” травня 2008 р. о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165а.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розіслано 18 квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П. Матузкова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли відроджується національна самосвідомість народу, вивчення фразеологічних одиниць (ФО) як символьних засобів матеріального і духовного усвідомлення світу певним етносом викликає особливий інтерес у дослідників (Б.М.Ажнюк, О.В.Бурда-Лассен, Є.В.Верещагін, Л.І.Даниленко, В.Г.Костомаров, О.П.Левченко, Н.В.Любчук, О.П.Пророченко, В.М.Телія, Ю.А.Фірсова та ін.).
Ономастична фразеологія є яскравим репрезентантом культурного надбання етносоціуму, виразником ментальності, інтелектуальних цінностей, побуту, звичаїв, історії носіїв певної мови.
Функціонування онімів у складі ФО неодноразово було предметом розгляду науковців. Свідченням цього є наявність цілої низки монографічних та дисертаційних досліджень в українській (О.А.Мороз, Н.М.Пасік), російській (О.М.Бетехтіна, Т.М.Кондратьєва, В.М.Мокієнко), англійській (Б.М.Ажнюк, З.Р.Загірова, Г.П.Манушкіна), німецькій (О.Ф.Кудіна, Ч.Фельдеш, Ю.А.Фірсова, Н.П.Щербань), французькій (Н.Р.Філіппакі), польській (А.М.Кравчук), чеській (Л.І.Степанова), фінській (Д.Вільске) мовах. У сучасній німецькій мові фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом (ОК) описано за джерелами походження (О.Ф.Кудіна), досліджено механізми перетворення власних назв (ВН) у складі ФО (Р.І.Охштат, Ч.Фельдеш), простежено семантико-стилістичні особливості фразеологізованих онімів (В.М.Кам’янець, В.Флейшер, Н.П.Щербань), розглянуто їх структурні видозміни (Ю.А.Фірсова).
Водночас багато проблем остаточно ще не розв’язано. Невирішеним залишається питання системності фразеологічного фонду мови; недостатньо висвітлено структурну та семантичну систематику фразеологізмів з ономастичним компонентом; не з’ясовано достатньою мірою функціональний аспект цих мовних одиниць. У виконаних дослідженнях аналіз здійснювався без урахування всієї розгалуженої системи онімів. Розгляду підлягали фразеологізми з антропонімами (В.М.Кам’янець, О.Ф.Кудіна, Ч.Фельдеш, Н.П.Щербань) або топонімами (Ю.А.Фірсова), інші ж класи онімів (міфоніми, агіоніми, хрононіми, етноніми) залишалися поза увагою дослідників. Отже, ономастикон як складник лексико-семантичної системи мови і як елемент мовної картини світу ще не був об’єктом спеціального наукового дослідження в українській германістиці.
Актуальність дисертаційної роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на виявлення та аналіз мовних явищ, пов’язаних
з культурою, специфічним національним світосприйняттям, і визначається потребою комплексного аналізу ФО з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові
в зазначеному аспекті.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок