Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Загрузка...

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,05 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Баранець Ганна Валеріївна
УДК 65.012.34:658.153
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ
ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління
підприємствами (переробна
промисловість)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) у відділі проблем управління виробництвом.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Червова Лідія Георгіївна,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідуюча відділом проблем управління виробництвом.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Лепа Микола Миколайович,
Науково-дослідний центр інформаційних технологій ІЕП НАН України (м. Донецьк), директор центру;
кандидат економічних наук, доцент
Плахута Ганна Андріївна,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), доцент кафедри маркетингу.
Захист відбудеться 19 жовтня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий "15 " вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Діяльність сучасних промислових підприємств характеризується складністю та динамічністю виробничо-господарських і фінансових зв’язків, що відображається у потокових процесах. Одним із значних резервів ефективного управління підприємством є забезпечення гармонізації потокових процесів з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Досягти цього можна через упровадження комплексного управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками на основі логістичного підходу. Його цінність як методу організаційно-аналітичної оптимізації виробничо-комерційної діяльності полягає у практичному використанні формалізованих процедур опису потокових процесів у логістичній системі підприємства.
Основні принципи логістичного підходу широко використовуються конкурентоспроможними вітчизняними підприємствами. Однак упровадження цих принципів в управління потоковими процесами зазвичай не має наукового обґрунтування, а прийняття управлінських рішень здійснюється інтуїтивно, спираючись на власний досвід керівників підприємства. У зв’язку з цим методологічні та практичні питання управління підприємством як складною логістичною системою потокових процесів постають важливими і актуальними.
Концептуальні основи управління матеріальними потоками в логістичних системах достатньо повно висвітлено в працях зарубіжних економістів: Д. Бауерсокса, О. Бутрина, О. Зевакова, Д. Клосса, М. Кристофера, Б. Миротина, С. Нагловського, О. Семененка, Р. Радіонова, О. Тяпухина, а також вітчизняних учених: І. Бланка, Є. Крикавського, М. Лепи, В. Николайчука, М. Окландера, В. Омельченка, Г. Плахути, М. Чумаченка, І. Швець. Менш вивченою є проблема управління логістичними фінансовими потоками. Її дослідженню присвячено праці О. Бутрина, В. Корнєєва, О. Лактіонової, Р. Ларіної, І. Сіренка, Л.Федулової, Л. Шемаєвої.
Існуючі розробки потребують подальшого розвитку в напрямі формування цілісної системи управління матеріально-фінансовими потоками підприємства, вдосконалення методичних підходів до аналізу фінансових потоків у товаропровідному ланцюгу, оптимізації матеріальних запасів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк) відповідно до плану наукових досліджень за темою “Державне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні” (номер держреєстрації 0103U007371, 2003-2006 рр.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок