Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е

Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е

Назва:
Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,40 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НЕДОШИТКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
УДК 616.24-002-085.246.2/.356-053.2-092
Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії
у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е
14.01.10— педіатрія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ — 1998


Дисертацією є рукопис:
Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім. акад. І.Я.Горбачевського
Науковий керівник:
член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Сміян Іван Семенович,
Тернопільська державна медична академія ім. акад. І.Я.Горбачевського, завідувач кафедри дитячих хвороб
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук
Мозалевський Анатолій Феодосійович,
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,
керівник відділення пульмонології;
доктор медичних наук, професор Чернишова Людмила Іванівна,
Київська медична академія післядипломної освіти, ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб
Провідна установа:
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (М.Київ), кафедра педіатрії №4 медичного факультету
Захист відбудеться "6" жовтня 1998 року о 13.00 годині на зас-іданні спеціалізованої вченої ради Д 26.533.01 по захисту дисер-тацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностя-ми "Педіатрія", "Акушерство і гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (254052, М.Київ, вул.Мануїльського,8).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педі-атрії, акушерства та гінекології АМН України (254052, М.Київ, вул. Мануїльського, 8).
Автореферат розісланий "9" липня 1998 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Патологія органів дихання у дітей раннь-ого віку продовжує залишатись серйозною проблемою охорони здо-ров'я (Chernik V., 1990, Сміян І.С., 1992, Гобец А.А., 1996).
Серед переліку інших захворювань дихальних шляхів пневмонія зустрічається найбільш часто і посідає одне з чільних місць у струк-турі дитячої захворюваності і смертності (Ченуша В.П., 1992, Гиниатулин Р.У., 1993, Лук'янова О.М., Омельченко Л.І., 1994). Це зу-мовлене зміною особливостей перебігу даного захворювання під впливом зовнішньо-середкових і соціально-побутових факторів (Отт В.Д., 1986, Мозалевський А.Ф., 1992, 1994).
Перенесені запалення легеневої тканини порушують формуван-ня трахеобронхіального дерева, фізичний та психічний розвиток осо-би, що є важливою соціальною та економічною проблемою (РешеткінаЛ.П., 1991, Каганов С.Ю., Вельтищев Ю.Е., 1995).
Враховуючи, що легені є одночасно органом газообміну і деток-сикації, при виникненні запального процесу в них в умовах гіпоксії в крові зростає концентрація багатьох шкідливих речовин, які в нормі метаболізуються і інактивуються в легеневій перемхімі (Беляков Н.А., 1987, Карданова Н.Г., 1988, Хасанова Г.Р., 1993).
Вираженість токсинемії суттєво впливає на імунний статус шля-хом пригнічення дозрівання імуноцитів та зниження їх функціо-нальної активності (Соhеn J., 1987, Мощич П.С., Бережной В.В., 1987, Алексеевских Ю.Г., 1991). При цьому порушується виведення імунних комплексів (Levistone N.J. 1981, Чучалін А.Г., 1989), страж-дає система неспецифічного захисту організму (Jill G., Warol P., 1986, Магрупов Б.А., 1991, Кобец Т.В., 1995).
Токсичні продукти підтримують надмірну активність процесу перекисного окислення ліпідів клітинних мембран (Резник Б.Я., 1984, Погосян Є.М., 1990, Гайдей В.Р., 1994, Кубишкін А.В., 1994).
В умовах погіршення екологічної ситуації, зростаючої алергізації дітей, широкого, часто нераціонального застосування антибіотиків постає необхідність пошуку нових, вдосконалених методів діагнос-тики та лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію.
Зв'язок роботи з науковими програмами темами.
Дисертаційна робота є фраґментом планової наукової роботи ка-федри дитячих хвороб Тернопільської державної медичної академії ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П” і вітаміну Е

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок