Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ / сторінка 2

Назва:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,08 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

В Україні та інших постсоціалістичних країнах з початку переходу до ринкової економіки спостерігається швидкий розвиток теоретичних досліджень сучасної соціальної політики, вивчення світового досвіду формування та реалізації соціальних програм. Різні аспекти створення системи соціального захисту, адекватної ринковому середовищу, досліджували українські вчені-економісти: В.П.Бевз, В.Я.Бідак, О.О.Бєляєв, Н.П.Борецька, А.С.Гальчинський, В.М.Геєць, А.М.Гриненко, Ю.К.Зайцев, С.М.Злупко, Т.М.Кір’ян, В.І.Куценко, Е.М.Лібанова, О.В.Макарова, В.О.Мандибура, Б.О.Надточій, В.М.Новіков, О.Ф.Новикова, О.М.Палій, Л.М.Черенько та інші вчені, а також російські дослідники: М.О.Волгін, С.В.Кадомцева, В.М.Лексин, К.І.Мікульський, Н.М.Римашевська, Л.С.Ржаніцина, В.Д.Роік, С.В.Тарасова та ін. Однак у роботах цих учених лише фрагментарно висвітлюються питання державного управління у сфері соціального захисту населення і відсутні комплексні дослідження всього спектра проблем управління.
Існує широкий масив зарубіжної літератури стосовно аналізу історії та логіки розвитку соціальної політики у провідних країнах світу, які стали лідерами теоретичних досліджень у цій сфері. Особливий інтерес становлять праці таких вчених, як: Теренса М.Ганслі, М.Делі, Б.Дікона, Б.Джессона, Д.Донісона, Г.Еспінг-Андерсена, M.Кiчона, П.Спікера, Дж.Е.Стігліца, Р.М.Tiтмуса, В.Чапмана та ін., що містять теоретичні розробки проблеми управління національними системами соціального захисту. Однак, на жаль, країнам з перехідною економікою в них достатня увага не приділяється. Разом з тим успішність практики управління соціальними гарантіями у розвинутих західних країнах дає підстави до всебічного вивчення зарубіжного досвіду, передусім країн Європейського Союзу, у тому числі його нових членів.
Дослідженню проблеми управління системою соціального захисту та її адміністрування присвячена низка публікацій таких міжнародних організацій, як ООН, МОП, Ради Європи, Світового Банку.
Важливу роль у формуванні концепції роботи відіграли теоретичні та методологічні розробки теорії та механізмів державного управління вітчизняних і зарубіжних вчених: Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, В.Г.Бодрова, В.Є.Воротіна, В.М.Князєва, О.І.Кілієвича, А.Ф.Мельника, Н.Р.Нижник, О.Г.Осауленка, Я.Ф.Радиша, Г.Райта, В.А.Ребкала, І.В.Розпутенка, В.А.Скуратівського, Г.П.Ситника, Ю.П.Сурміна, В.В.Тертички, В.В.Токовенко, В.В.Цвєткова, В.В.Юрчишина та інших вчених.
Проблеми створення правових засобів здійснення державних соціальних гарантій аналізуються в роботах М.І.Козюбри, М.Д.Савенка, О.В.Скрипнюка, В.М.Шаповала, Ю.С.Шемшученка та інших авторів.
Актуальність проблеми удосконалення управління державними соціальними гарантіями, її теоретична і практична значущість, недостатня розробленість стосовно сучасних соціально-економічних умов України, необхідність глибокого осмислення та використання зарубіжного досвіду у цій сфері зумовили вибір теми, мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося в межах комплексного наукового проекту Української Академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” (ДР № U004103), пов’язане із завданнями і виконанням робіт за темою кафедри соціальної і гуманітарної політики “Соціальний розвиток і соціальна політика: механізми реалізації соціальної політики на етапі переходу до ринкових відносин” (ДР-ОК № 0101U 003346).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування засад управління державними соціальними гарантіями та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління державними соціальними гарантіями в Україні.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
- розкрити сутність і зміст державних соціальних гарантій як цілісної системи соціальної безпеки та розвитку людського потенціалу;
- встановити основні тенденції розвитку державних соціальних гарантій у практиці країн з ринковою економікою з метою з’ясування можливостей використання зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці;
- здійснити аналіз наукової літератури за темою дисертації, обґрунтувати напрями та методику дослідження управління державними соціальними гарантіями як об’єкта самостійних теоретичних досліджень;
- виявити основні проблеми управління державними соціальними гарантіями в Україні;
- обґрунтувати концептуальні засади механізму управління державними соціальними гарантіями в Україні, нові управлінські підходи до формування їх цілісної системи;
- удосконалити методологію формування системи державних соціальних гарантій, яка була б спрямована на досягнення її динамічної рівноваги, стійкості та реалізацію поставлених цілей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок