Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ / сторінка 4

Назва:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,08 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні і методологічні положення та висновки, викладені в дисертації, є основою для розв’язання практичних проблем, пов’язаних із здійсненням державних соціальних гарантій в Україні.
Наукові висновки й рекомендації, а також матеріали дисертаційного дослідження можуть стати методологічною основою при проведенні подальшої науково-дослідної роботи з питань державного управління у сфері соціального захисту населення, в процесі аналізу наукових та практичних проблем реалізації соціальної політики в сучасному українському суспільстві. Зазначені положення можуть бути використані у викладацькій роботі при складанні навчальних планів, розробці програм, спецкурсів, написанні підручників та методичних посібників з питань державної соціальної політики.
Рекомендації та пропозиції дисертаційного дослідження можуть використовуватися під час розробки заходів соціальної політики, реформуванні системи державного управління у сфері соціального захисту населення в Україні.
Матеріали дисертаційного дослідження застосовані при підготовці державної доповіді “Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами” (довідка № 03-3/6623-05-4 від 27 грудня 2002 р.).
Результати дисертаційного дослідження, зокрема методичні підходи до здійснення експертизи законодавчих актів, використовуються Міністерством праці та соціальної політики України під час проведення експертизи законопроектів (довідка про впровадження № /10354-05-12 від 8 жовтня 2004 р.).
Науково-теоретичні положення і практичні результати дисертації використані в навчально-методичній роботі Республіканських постійно діючих курсів підвищення кваліфікації Міністерства праці та соціальної політики України при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації працівників органів праці та соціального захисту населення (довідка про впровадження № 35 від 14 жовтня 2004 р.).
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України, на чотирьох науково-практичних конференціях за міжнародною участю: “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз” (Київ, травень, 2002 р.), “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, травень, 2003 р.), “Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (Київ, травень, 2004 р.), “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” (Київ, травень, 2005 р.); науково-практичній конференції Київського юридичного інституту МВС “Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України” (Київ, березень, 2004 р.).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлені у восьми наукових працях, з них 4 статті опубліковані у фахових наукових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 225 сторінок. Дисертація містить 5 таблиць, 8 рисунків, 7 додатків на 16 сторінках. До списку використаних джерел входить 233 найменування, у тому числі 42 іноземною мовою.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкривається наукова новизна, практичне значення та апробація отриманих результатів.
У першому розділі “Особливості концептуальних підходів та методика дослідження соціальних гарантій у контексті реалізації соціальної функції держави” – аналізуються основні концептуальні підходи до дослідження державних соціальних гарантій, що викладені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених; наводиться огляд теоретичних концепцій, світового досвіду створення системи державних соціальних гарантій; висвітлюється ступінь наукової розробки теми, що дало змогу обґрунтувати вибір напрямів, концепцію та загальну методику дослідження управління державними соціальними гарантіями.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГАРАНТІЯМИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок