Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЙОННА АГРЕГАЦІЯ В ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЙОНОМЕРАХ З ЗАРЯДАМИ У ГНУЧКИХ БЛОКАХ

ЙОННА АГРЕГАЦІЯ В ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЙОНОМЕРАХ З ЗАРЯДАМИ У ГНУЧКИХ БЛОКАХ / сторінка 3

Назва:
ЙОННА АГРЕГАЦІЯ В ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЙОНОМЕРАХ З ЗАРЯДАМИ У ГНУЧКИХ БЛОКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,39 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Радом, Польща, 2000 р.), 9 Українській конференції з високомолекулярних сполук (Київ, 2000).
Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 20 публікаціях (11 статтях, тезах 9 доповідей)
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 4 розділів, висновків і списку цитованої літератури. Робота викладена на 123 сторінках машинописного тексту, містить 35 рисунків, 9 таблиць, 147 посилань на роботи українських та іноземних авторів .
Декларація особистого внеску автора. Особистий внесок автора дисертації полягає в участі у плануванні експерименту, безпосередньому проведенні експериментальних досліджень, обробці, аналізі і обговоренні результатів досліджень, підготовці публікацій, доповідей, самостійного узагальнення результатів етапів дослідження і дисертаційної роботи в цілому.
У вступі висвітлено сучасний стан проблеми, обгрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання досліджень.
У першому розділі проведено критичний аналіз, узагальнення і систематизацію літературних даних по структурі і властивостях поліуретанових йономерів. На основі аналізу літературних джерел обгрунтовано мету і завдання власних досліджень.
У другому розділі приведено методики дослідження структури і властивостей полімерів: ширококутового (ШКРРП) та малокутового (МКРРП) розсіювання рентгенівських променів, диференціальної скануючої калориметрії (ДСК), діелектричної релаксаційної спектроскопії (ДРС)
У третьому розділі приведені результати екпериментальних досліджень теплофізичних та структурно-морфологічних характеристик ряду модельних поліуретанових йономерів з зарядами в гнучких блоках та моделювання функцій розсіяння МКРРП.
У четвертому розділі наведені результати діелектричних вимірів в широкому діапазоні частот та визначення на цій основі релаксаційних характеристик полімерів та носіїв зарядів, частотних залежностей йонної провідності та провідності постійного струму, результати обробки та аналіз отриманих даних.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження морфології і структури ряду модельних поліуретанових йономерів з зарядами в гнучких блоках методами ШКРРП та МКРРП
Ряд ПУ з карбоксильними і карбоксилатними (Li+, Na+, K+ катіони) у складі гнучкого сегмента, які стали предметом даного дослідження були синтезовані ІХВС НАН України. Для синтезу використовували політетраметиленгліколь (ПТМГ) молекулярної маси 1040, 1,4-бутандіол (БД), 4,4ў-дифенілметан-діізоціанат (МДІ) та піромелітовий ангідрид (ПМА). Структура молекулярного ланцюга і позначення досліджуваних йономерів представлені на рис.1.
R – 4,4ў - C6H4CH2C6H4, ; x – 14; m – 0,1,2,3 або 5; М – Li+, Na+ або K+; n – ступінь полімеризації. Рис.1.- Загальна структурна формула досліджуваних йономерів.
Таблиця 1. - Величини масової частки жорстколанцюгового компонента (w2) та молекулярні маси вихідних ПУ
Вихідні компоненти реакції Код зразка w2 Mn,
ПТМГ/ПМА/МДІ М1В0Н 0,113 2,665 Ч 104
ПТМГ/ПМА/2МДІ/БД М1В1Н 0,218 2,090 Ч 104
ПТМГ/ПМА/3МДІ/2БД М1В2Н 0,301 2,354 Ч 104
ПТМГ/ПМА/4МДІ/3БД М1В3Н 0,370 2,434 Ч 104
ПТМГ/ПМА/6МДІ/5БД М1В5Н 0,470 2,228 Ч 104
Примітка: Цифра після літери В у кодуванні зразка (табл.1) відповідає значенню m (рис.1) .
Ширококутові дифрактограми всіх досліджуваних ПУ при кімнатній температурі (рис.2) мають дифузний характер, що свідчить про аморфність їх тонкої структури. Кутові положення максимумів аморфної структури всіх зразків практично співпадають і відповідають міжплощинній відстані 0,433 нм. Ширококутова дифрактограма М1В0Н (рис.2а), отримана при 10оС, свідчить про кристалізацію гнучколанцюгового компонента. Параметри кристалічної структури, визначені з положень дифракційних піків співпадають з даними для кристалів високомолекулярного аналога ПТМГ – політетраметиленоксиду.
На рис.3а і 3в наведені криві інтенсивності МКРРП для ПУ з карбоксильними і з карбоксилатними, відповідно, групами в поліетерних блоках, отримані при кімнатній температурі і виправлені з урахуванням фонового розсіяння, колімаційних спотворень, товщини зразка і інтенсивності рентгенівського випромінювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЙОННА АГРЕГАЦІЯ В ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЙОНОМЕРАХ З ЗАРЯДАМИ У ГНУЧКИХ БЛОКАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок