Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі

Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі

Назва:
Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,58 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут газу
П’ЯНИХ КОСТЯНТИН ЄВГЕНОВИЧ
УДК: 66.011:662.76 + 662.951.2
Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв
на цій основі
Спеціальність 05.14.06. – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі проблем горіння Інституту газу Національної академії наук України
Науковий керівник:
проф., доктор технічних наук Сорока Борис Семенович,
головний науковий співробітник Інституту газу НАН У
Офіційні опоненти:
проф., доктор технічних наук Письменний Євгеній Миколайович
декан теплоенергетичного факультету Національного технічного
університету “Київський політехнічний інститут”
кандидат технічних наук Дуднік Олексій Миколайович
старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН та Мінпаливенерго України
Провідна установа
Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України
Захист відбудеться 11.11.2004 р. о 14 годині на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01. в Інституті газу НАН України за
адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39, тел. 456-44-71
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту газу за адресою:
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39
Автореферат розісланий 08.10.2004 р.
Учений секретар
Спеціалізованої ученої ради Ільєнко Б.К.


Загальна характеристика роботи
Актуальність роботи. Робота присвячена одному з найбільш актуальних напрямків розвитку енергетичної науки та техніки – зниженню викидів забруднюючих речовин в процесах використання палива (у випадку природного газу- оксидів азоту (NOx)).
Конструювання пальникових систем з низькими та супернизькими викидами (в тому числі “low-NOx”) базується на нетрадиційних методах спалювання, винайдених на основі фундаментальних досліджень кінетики горіння та реалізації відповідних схем взаємодії реагентів в часі та просторі.
Математичне моделювання - основа для прискорення розробки нового екологічно чистого енергетичного обладнання, що дозволяє ще на стадії його проектування прогнозувати енергетичні та екологічні характеристики створюваних пристроїв, а також оптимізувати останні за відповідними ознаками.
У США, Великобританії та інших розвинених країнах розроблені універсальні програмні комплекси для вирішення задач математичного моделювання процесів, що відбуваються у паливовикористовуючому обладнанні: FLUENT, PHOENIX, CFX, STAR-CD та інші. Вони засновані на сумісному вирішенні диференційних рівнянь молекулярно-турбулентного переносу маси, енергії, імпульсу, одночасно з урахуванням термодинаміки та кінетики горіння. Комп’ютерні комплекси дозволяють отримати як інтегральні, так і локальні характеристики: поля температур, концентрацій, складові швидкостей, аналізувати їх залежність від конструктивних та експлуатаційних характеристик апаратів, що моделюються.
Існуючі західні програмні продукти є дорогими та мають обмежене поширення та використання в Україні. Альтернативу універсальним становлять спеціалізовані комп’ютерні програми, які дають можливість більш адекватного опису процесів переносу та горіння за рахунок емпіричного та напівемпіричного опису окремих складових згаданих процесів при проектуванні екологічно чистих топкових систем та пальникових пристроїв.
Значний вклад в розвиток вітчизняної теорії та практики спалювання та використання газу, включаючи утворення токсичних речовин, внесено науковцями Інституту газу НАН України: академіками М.М.Доброхотовим, І.М.Карпом, В.Ф.Копитовим, професорами А.Є.Єриновим, М.А.Захаріковим, І.Я.Сігалом. Окремі розділи математичного моделювання процесу спалювання газу у потоці (термодинаміка горіння, “reduced” механізм, зональний метод розрахунку теплообміну, комбінована схема утворення NOx) розвинені у наукових працях проф. Б.С.Сороки.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати досліджень, які представлені в дисертаційній роботі, отримано в Інституті газу НАН України при виконанні відомчих (НАН України) науково-дослідних робіт: “Розробка теорії, методів розрахунку та екологічної оптимізації двоступінчастого спалювання газу в високотемпературних установках в умовах рециркуляції продуктів горіння” (тема 252В № д/р 0197U004330), “Розробити наукові основи моделювання низькоемісійних котельних пальників для спалювання природного газу та комп’ютерних програм їх розрахунку” (тема 280В № д/р 0100U002382), а також у відповідності до планів Міністерства освіти та науки України: “Розробити методи мінімізації екологічно шкідливих наслідків впровадження паливозберігаючих технологій, пов’язаних з інтенсифікацією виробництва та теплової обробки металевих і неметалевих матеріалів” (№ д/р 0196U018107).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок