Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Феномен влади в культурі

Загрузка...

Феномен влади в культурі / сторінка 3

Назва:
Феномен влади в культурі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,34 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Тим не менше, до цього часу не було здійснено комплексного аналізу взаємовпливу влади, зрозумілої як феномен життєвого світу, та культури як горизонту самоочевидного життєвосвітового знання.
Об’єктом дисертаційного дослідження є феномени влади та культури, а його предметом – прояснення специфіки взаємообумовленості феноменів влади та культури.
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні таких інтерпретацій феноменів влади та культури, які б дозволили розкрити та описати апріорний характер їх взаємообумовленості. Це передбачає вирішення низки завдань, зокрема:
-
довести методологічну коректність та теоретичну продуктивність визначення культури як феномену повсякденного буття, життєвого світу;
-
описати владу як фундаментальну рису людського буття, що виявляється не лише у політичній сфері, але й на рівні повсякденності життєвого світу; у зв’язку з цим стає необхідним:
- розкрити головні риси класичної теорії влади, а також напрямки
її долання у сучасній філософії;
- довести доцільність реінтерпретації головних здобутків критики
класичної теорії влади на основі аналізу специфіки людського буття
як буття-у-світі;
-
виявити форми культурної опосередкованості динаміки владних відносин на мікро та макрорівнях;
-
дослідити владу як позитивний конститутивний феномен щодо традиційно трансльованого життєвосвітового запасу очевидного знання та підтримки життєвого світу.
Теоретико-методологічною основою роботи є феноменологічно-онтологічний аналіз специфіки людського буття, феноменологічно-соціологічний аналіз культури, аналітика влади М.Фуко та елементи критичної теорії суспільства Ю.Габермаса.
Наукова новизна дослідження полягає у розкритті влади як феномену життєвого світу та виявленні розмаїття форм її співвідношення з традиційним смисловим горизонтом культури.
Новизна дисертації розкривається у наступних положеннях, які виносяться на захист:
1. Здійснено феноменологічний аналіз культури як життєвого світу; виявлене методологічне поле дослідження влади як життєвосвітового феномену:
-
здійснена інтерпретація культури як горизонту самоочевидного життєвосвітового знання когнітивного та нормативного характеру, а також культурного світу як горизонту інтеракцій та комунікацій, вкорінених у цьому знанні;
-
на матеріалі аналізу феноменологічно орієнтованої соціології А.Шютца, Т.Лукманна та П.Бергера доведено, що проблема влади входить у феноменологічне дослідження життєвого світу через (а) аналіз практичної дії та (б) інституційних форм передачі життєвосвітового знання;
-
шляхом дослідження співвідношення “ефективності” та “справедливості” як провідних функціональних характеристик інститутів виявлений та проаналізований характер залежності інституційної самопідтримки життєвого світу від закріплення через нього можливостей індивідуального буття-у-світі.
2. Шляхом застосування феноменологічної онтології людського буття-у-світі здійснено інтерпретацію влади як феномену життєвого світу:
-
відтворено основний зміст дискусії між Ю.Габермасом та М. Фуко щодо природи влади, виявлені головні риси розуміння влади критикою класичної теорії – іманентизм, ситуативність та (функціональна) позитивність;
-
шляхом аналізу еволюції поглядів М.Фуко на природу влади доведена доцільність застосування феноменологічно-онтологічного аналізу специфіки людського буття як буття-у-світі щодо долання ускладнень критики класичної теорії влади;
-
запропоновано та обґрунтовано визначення влади на рівні життєвого світу як гри сфер людських можливостей, через яку відбувається закріплення людського буття у-світі;
-
виявлена культурна опосередкованість динаміки мікровлади: зумовленість закріплення можливостей індивідуального буття у-світі від утвердження життєвого світу як горизонту спільних можливостей та типових дій щодо опанування цих можливостей.
3. Через інтерпретацію влади як феномену життєвого світу здійснений аналіз взаємовпливів влади і культури на мікрорівні (повсякденних життєвосвітових інтеракцій та комунікацій) та на макрорівні (інституціалізованих дій):
-
виявлений конститутивний характер традиційного смислового горизонту культури як основи колективної ідентичності й умови природного консенсусу щодо інституціалізації влади; здійснено інтерпретацію феномену авторитету як формальної структури інституційної консолідації влади;
-
через аналіз “Нігілізму” та “Глобалізації” як культурполітичних феноменів здійснено інтерпретацію динаміки співвідношення культури та влади від епохи “пізнього Модерну” до “ситуації Постмодерну”;
-
шляхом аналізу феномену культурного рессентіменту виявлена специфічна взаємозалежність контрвлади та культурного протесту;
-
виявлена залежність характеру протестного потенціалу сучасного Західного суспільства від негативних наслідків глобалізації: швидкого знецінення нового досвіду й ідентичності, а також появи нових непередбачуваностей внаслідок асиметрії між глобалізацією комунікативної сітки та локальним характером інституційних систем.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Феномен влади в культурі

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок