Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст.

Назва:
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,86 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УДК 94(477): 314.156
РОГОВИЙ Владислав Миколайович
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ
ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст.
Спеціальність 07.00.01 — Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політичних наук Київського
національного університету будівництва і архітектури
Науковий керівник:
Доктор історичних наук, професор Панібудьласка
Володимир Федорович, завідувач кафедри політичних
наук Київського національного університету будівництва
і архітектури.
Офіційні опоненти:
Доктор історичних наук, професор Панчук Май Іванович,
завідувач відділу національних меншин Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України.
Кандидат історичних наук, доцент Овчаренко Петро Дмитрович,
заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань прав людини, національних
меншин та міжнаціональних відносин.
Провідна установа:
Інститут історії України НАН України,
відділу історії культури українського народу.
Захист відбудеться “21” травня 2001 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033 Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “20” квітня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Cтруктура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 165 сторінок. Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, приміток (266 посилань), списку використаних джерел та літератури (10 сторінок, 103 назви).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни, які відбулися в геополітичному просторі Центрально-Східної Європи в кінці ХХ століття, зокрема на території колишнього Радянського Союзу, зумовили необхідність наукового переосмислення історичного процесу. Особливо це стосується історії етнонаціональних взаємовідносин, яка ще не знайшла належного висвітлення.
Упродовж десятиліть етнонаціональні відносини історична наука досліджувала на основі усталеної в радянській історіографії комуністичної політизованої схеми. Суперечливі питання міжетнічних та міжнаціональних відносин розглядалися без належного критичного аналізу, врахування їх історичних причинно-наслідкових зв’язків. Тому дослідження українсько-російських взаємин в Україні в 1920 — 1930 роках саме в цьому контексті доцільно вважати одним з пріоритетних наукових напрямів.
Особливий науковий інтерес щодо етнонаціональних процесів викликає період між Першою і Другою світовими війнами, коли етнічні росіяни в Україні із панівної нації перетворилися у національну меншину. Ця обставина не могла не внести кардинальних змін в українсько-російські відносини, які почали розвиватися під впливом не тільки традиційних етнокультурних факторів, а й опинилися під тиском нового політичного тоталітарного режиму. З одного боку, радянська влада проголошувала курс на повне задоволення національних інтересів тих народів, які раніше потерпали від великодержавницького гніту, а з другого, намагалася зберегти панівну роль російського етносу у всіх сферах суспільного життя.
Актуальність названої проблеми обумовлена також певним загостренням відносин між Україною і Росією на сучасному етапі, коли окремі політичні сили, від праворадикальних до лівокомуністичних обох незалежних держав, намагаються створити конфліктногенну обстановку передусім навколо утвердження та зміцнення суверенітету України. Чимало зусиль в цьому напрямі докладають націонал-партіотичні проросійсь-кі політики, а також окремі суспільствознавці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науковою програмою "Історія етнонаціональних процесів в Україні", розробленою і затвердженою Науково-експертною радою Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямком "Історія".

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ В 20 — 30-х рр. ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок