Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ)

Назва:
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,13 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
АВРАМЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
УДК 37 (09) 477
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Сухомлинська Ольга Василівна, АПН України, академік-секретар відділення теорії та історії педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Вашуленко Микола Самойлович, Інститут педагогіки АПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти;
кандидат педагогічних наук, професор Волошина Валентина Яківна, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, декан педагогічного факультету.
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться “ 11 ” грудня 2003 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-д).
Автореферат розісланий “7” листопада 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Березівська Л.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь досліджуваності теми. Розвиток України як самостійної незалежної держави викликав помітні зрушення в системі навчання й виховання молоді. В умовах розбудови національної середньої та вищої школи постали проблеми реформування й удосконалення всієї освітньої галузі.
Реформування освітньої галузі призводить до перегляду змісту окремих навчальних дисциплін, а звідси й до розгляду їхнього понятійно-термінологічного апарату. Інноваційні процеси в освіті, поява інтегрованих курсів, нових навчальних дисциплін (валеологія, людина й світ та ін.) зумовили зростання інтересу педагогів і науковців до навчальної термінології.
Навчальна термінолексика міцно пов’язана з освітньою системою - від середніх до вищих закладів освіти. Також вона є невід’ємною частиною наукової термінології. Тому з розвитком освіти і науки термінологічна лексика еволюціонує, змінюється, пристосовується до потреб суспільства. Це збагачує національну мовну культуру.
Сукупність взаємопов’язаних терміноелементів, які відносяться до різних галузей знань, становлять навчальну термінологію. Вона існує у двох вимірах: 1) результативному (фіксація навчального терміна - це термінологічні словники); 2) функціональному (навчальна та наукова література).
Розвиток будь-якої наукової галузі передбачає обов’язкове використання нагромаджених знань у минулому для виникнення нових сучасних наукових обґрунтувань. Це потрібно для того, щоб не повторювати допущених помилок, а використовувати найкращі наукові надбання. Вивчення педагогічної спадщини в цій царині дає змогу простежити закономірності розвитку змісту освіти в Україні, виділити загальне, особливе й часткове. Осмислення історичних фактів, теорій і явищ, різноманітних шляхів людського розвитку, звертання до глибинних пластів національної культури, збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, як підкреслено в Національній доктрині розвитку освіти, є одним із шляхів реформування змісту освіти, виховання підростаючого покоління. Для успішного розв'язання цього завдання необхідно, на наш погляд, вивчення історичного педагогічного досвіду, щоб осягнути найцінніші теоретичні й практичні здобутки, а відтак – здійснити обґрунтоване прогнозування подальших напрямів розвитку освіти.
Особливого інтересу набуває період кінця ХІХ ст. – початок 30-х років ХХ століття, коли відбувалася розбудова державної національної освіти (викладання рідної мови, усталення українського правопису, укладання термінологічних словників, створення та видання україномовних підручників, навчальних програм, методичної літератури з різних дисциплін), органічною та складовою частиною її було українське термінотворення, яке відбувалося в той час переважно на національній мовній основі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – початок 1930-х рр.. ХХ СТОЛІТТЯ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок