Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.) / сторінка 3

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,54 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Об’єкт дослідження – національна мова Іспанії в ракурсі її становлення, етапи якого відбиті у писемних пам’ятках іспано-кастильської мови ХII – першої чверті XVII століття.
Предмет дослідження – еволюція іберо-кастильської мовної картини світу з погляду взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників мовного розвитку.
Гіпотеза роботи ґрунтується на припущенні, що історичній реальності мови Іспанії початкового етапу її формування відповідає використання носіями місцевої, романської, а не латинської мови. Використання саме народної мови (romance) є свідченням процесів зародження національної свідомості, віддзеркалених безпосередньо й цілісно у творчості анонімних і відомих
поетів-співців, авторів поетичних і прозових текстів народною мовою.
Методи дослідження. Характер поставлених завдань вимагає застосування комплексної методики лінгвокультурологічного аналізу, яка поєднує досягнення соціолінгвістики, етнопсихолінгвістики, лінгвопрагматики та стилістики. Методика лігвокультурологічного аналізу визначила напрям дослідження: від загальної характеристики мовної реальності та літературної спадщини Іспанії у формативний період становлення національної мови до специфіки змісту варіювання мовних форм у пам’ятках літератури. Були використані традиційні методи та прийоми безпосереднього спостереження й опису мовних фактів, такі як компонентний аналіз, що слугував для визначення відповідності структури мовної одиниці її змісту; контекстуальний аналіз, який дозволив виявити реальні риси вживання мовних одиниць; метод дистрибутивного аналізу, який застосовувався для доказовості факту мовного динамізму; метод семантичної інтерпретації мовних одиниць, необхідність якого зумовлена впливом позамовних чинників на формування системи мови.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в романській філології здійснена спроба лінгвістичної інтерпретації ключових концептів писемних пам’яток іспано-кастильської мови ХII – першої чверті XVII століття з урахуванням теоретичних і практичних надбань сучасної лінгвістики. Щодо ретроспективного вивчення мови писемних пам’яток середньовічної Іспанії уперше був використаний принцип антропоцентризму в двох його проявах – іманентності і трансцендентності, що дозволяє показати Людину як творця і як носія мови одночасно. Новим у дослідженні мовних пам’яток початкового етапу формування національної мови і національної літератури Іспанії став міждисциплінарний підхід, який сприяв розкриттю залежності активного функціонування в мовному колективі тих чи інших фрагментів лексичної системи мови від еволюції мовної свідомості в історії суспільства, а також виявленню культурно-історичних умов становлення національної мови Іспанії в діахронії.
Теоретичне значення дослідження характеризується тим, що воно є внеском у систематизацію наукових знань про умови зародження і становлення національної мови Іспанії. Розкриття специфічних умов функціонування народних (романських) мов у Середні віки та в епоху Відродження на прикладі народної мови іберо-іспанського (кастильського) ареалу зумовлює подальші розробки в цьому напрямку за такими загальними і окремими проблемами теорії мови, як співвідношення мови і мовлення, мови і мислення, усної і письмової форм мови, пізнавальної сутності мови. Результати дослідження будуть сприяти поглибленню та розширенню знань із таких проблем, як функціонування народних мов в історії суспільства, мова і світ людини, становлення норми в умовах формування національної писемної літературної мови, функціонально-комунікативна
динаміка внутрішньої структури мови, історична неперервність плану змісту
мовних одиниць.
Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані в результаті дослідження дані можуть стати як теоретичним, так і практичним матеріалом при розробці розділів історичної еволюції звукової матерії мови в курсах історії іспанської мови і романського мовознавства (розділи “Становлення фонетичної системи національної мови”, “Системний характер фонетичних змін”, “Джерела зміни фонетичного обрису слова”), при читанні спецкурсів із проблем мовного динамізму (розділи “Тенденції розвитку і характерні особливості романських мов”, “Становлення літературної норми”), синхронії і діахронії в мові та мовленні і зафіксованої у мові картини світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок