Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.) / сторінка 5

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,54 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено в монографії “Феномен людини в системі мови і картині світу (за пам’ятками епохи становлення національної мови і національної літератури Іспанії)” (13,65 др. арк.), 22 статтях, опублікованих у фахових виданнях ВАК України,
6 матеріалах наукових конференцій та 3 тезах (14,94 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 28,59 др. арк.
Поставлені мета і завдання визначають структуру роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної літератури, довідкових джерел, джерел ілюстративного матеріалу. Обсяг тексту дисертації становить 377 сторінок. Загальний обсяг роботи – 436 сторінок.
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність обраної теми, визначено наукову новизну дослідження, його об’єкт і предмет, теоретичне і практичне значення, сформульовано мету, завдання й основні положення, що виносяться на захист, описано основні прийоми і методи аналізу, вказано на можливі сфери застосування отриманих результатів.
У першому розділі представлено критичний аналіз питань, які ставили і вирішували вчені Середніх віків та епохи Відродження в науці про мову. Розглянуто широкий спектр проблем історичних умов функціонування мови в середньовічному західноєвропейському суспільстві, літературної творчості народною мовою, національної специфіки зображуваного світу в літературі
іберо-кастильського мовного ареалу, стильових традицій розвитку літературних пам’яток іспано-кастильської мови.
У другому розділі увагу зосереджено на цілісному тексті як особливому осередді існування мовної форми думки, на світоглядній і соціальній основі появи тих чи інших фрагментів лексичної системи в іспаномовній картині світу в діахронічній і синхронічній площинах. Проаналізовано проблеми співвідношення мовного значення (“система мови”) й позамовного чинника (“картина світу”) в семантиці лексем найширшого діапазону функціонування, які сама життєва ситуація висуває на рівень ключових мовних концептів епохи, а також проблеми аксіологічного осмислення образу слова як уявлення про взаємодію понять мови і мислення в пам’ятках літератури Іспанії.
У третьому розділі розкрито семантичні процеси і явища стосовно слова у системі мови і тексті, що проходять через всю історію формування, становлення й розвитку національної мови Іспанії; висвітлено вимовні особливості носіїв
іспано-кастильської мови, зумовлені станом її артикуляційної бази; представлено якісну модифікацію звуків іспано-кастильської мови в різних контекстах. Досліджено функціонування фонетичних явищ мови в її реконструйованому звучанні, їхня роль у системі мови початкового етапу становлення національної мови Іспанії, а також у системі літературних пам’яток, де чітко простежуються механізми диференціації значення слова, мотиви модифікації форми слова, стилістична зумовленість факту варіювання форм одиниць мови, потенційні можливості фонетичної системи мови.
У загальних висновках підведено підсумки проведеного дисертаційного дослідження і визначено напрями подальших наукових розробок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Розділ 1. “Соціально-історичні передумови становлення народних мов на території Західної Романії”. Серед великої кількості питань, що постають перед сучасними дослідниками структури і функціонування романських мов у далеку епоху Середньовіччя, особливе місце займає проблема взаємозв’язку мовленнєвої діяльності й мовної свідомості носіїв мови. Тому інтерес до наукових праць учених, що стояли біля витоків формування романського мовознавства, – Альфонса Х Мудрого (1252-1284), Данте Алігьєрі (1265-1321), Рамона Льюля (1235-1315) – цілком закономірний. Він обумовлений тим, що, по-перше, у роботах філософів та філологів ранніх епох містяться найбільш достовірні дані про стан мови на одному з найважливіших етапів її історії – становлення, формування й розвитку майбутньої національної мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ ІСПАНІЇ (за пам’ятками писемності ХII – першої чверті ХVІІ ст.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок