Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ / сторінка 11

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,77 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАДУ. – 2003. –
№ 2. – С. 284-293.
3. Губа О.П. Керівні кадри державної служби як рушійна сила адміні-стративної реформи // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – X.: ХарРІДУ НАДУ, 2003. – № 3. – С. 186-191.
4. Губа О.П. Особливості конституційного статусу юридичної форми інституту президентства у контексті реформи політичної системи України // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2003. – Вип. 1. – С. 306-313.
5. Бакуменко В.Д., Губа О.П. Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 2 (16). –
С. 163-171. – Авторські с. 164-169.
6. Бакуменко В.Д., Губа О.П. Парадигмальний підхід до формування комплексних та професійних програм підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 2. –
С. 133-141. – Авторські с. 135-139.
7. Бакуменко В.Д., Кальниш Ю.Г., Губа О.П. Проблемні аспекти становлення адміністративної культури в органах державної влади в Україні (за матеріалами експертного дослідження) // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук.
пр. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. – № 3 (19). – С. 4-12. – Авторські с. 8-10.
8. Губа О.П. Основні аспекти підвищення професіоналізму керівників органів державної влади // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 травня 2003 p.: У 2 т. К., 2003. Т. 1. – С. 194-197.
9. Губа О.П. Професіоналізації управлінських кадрів у процесі адміністративної реформи в Україні // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 травня 2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 367-369.


АНОТАЦІЇ
Губа О.П. Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 державна служба. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. м. Дніпропетровськ, 2005.
У дисертації виявлено і конкретизовано проблему вдосконалення діяльності керівника в органах державної влади в Україні; визначено загальну та базові моделі її дослідження; сформовано комплекс критеріїв удосконалення професійної діяльності керівника; з’ясовано можливість застосування нових концептуальних підходів, зокрема, до формування комплексних і професійних програм підготовки державних службовців; проведено розвідувальний експертний соціологічний аналіз стану вирішення зазначеної проблеми в органах державної влади в Україні й запропоновано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності керівника в органах державної влади України.
Ключові слова: адміністративна культура, державна служба, удосконалення діяльності керівника, кадрова політика, органи державної влади, особистісно-професійні характеристики, професіоналізм, професійне навчання, соціологічний аналіз.
Губа А.П. Усовершенствование деятельности руководителя в органах государственной власти: теоретико-методологический анализ. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государствен-ного управления по специальности 25.00.03 государственная служба. Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте
Украины. Днепропетровск, 2005.
В диссертации исследована и конкретизирована проблема усовершенствования деятельности руководителя в органах государственной власти в Украине; сформулирован комплекс критериев усовершенствования профессиональной деятельности руководителя, в частности на основе применения новых концептуальных подходов к формированию комплексных и профессиональных программ подготовки государственных служащих; проведен разведывательный экспертный анализ состояния решения указанной проблемы в органах государственной власти Украины и предложены научно-практические рекомендации усовершенствования деятельности руководителя.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок