Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ / сторінка 6

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,77 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Тому вимоги до керівника не можуть обмежуватися суто професійними характеристиками, а стосуються й формування відповідного типу особистості.
З урахуванням цього запропоновано модель системних вимог до керівника, важливе місце в якій поряд із професійними складовими займають особистісні якості та здібності.
Згідно із запропонованою моделлю розкривається зміст таких складових професійної діяльності керівника, як знання, уміння, навички, досвід.
Особливо важливим для формування професіоналізму керівника є вміння застосовувати сучасні принципи управлінської діяльності, комплексне використання яких створює відповідні умови формування цілісної моделі керівника. На особливу увагу заслуговує принцип стратегічного мис--лення, що пе-ред-бачає формування комп-лек-с-ного мислення з елемен-та-ми орієнтації на дов-го-стро-кову пер-спек-тиву ус-піш-ної діяльності. Цей принцип є однією з ос-но--в----них передумов упро-вадження стратегічних під-ходів в управлінні.
В умовах сучасної культурної орієнтації суспільства на розвиток ринкових відносин на перший план виходить нова система цінностей. Тому діяльність керівника вимагає широкого використання принципу орієнтації на громадянина-клієнта. У цьому розрізі відповідно формуються вимоги й до особистісної складової діяльності керівника, яка спрямована на досягнення нового рівня ціннісних орієнтирів.
Загалом до особистісних складових діяльності керівника належать якості та здібності. Така система певних вимог до діяльності керівника (особистісно-ділових, етичних, спеціальних знань, умінь і навичок) сприяє найбільш ефективному здійсненню покладених на нього функцій і обов’язків.
Ураховуючи запропоновану модель системних вимог, професіоналізм керів-ни-ка в сис-те-мі державної служби можна визна-чити як систему певних якостей, що забезпечують найбільш ефек-тив-не здійснення покладених на нього функцій і обов'язків. З одного боку, високий професіоналізм – це вищий рівень професійних умінь у певній галузі, що досягається на основі навичок і творчого підходу, з іншого – це рівень розвитку особистісно-професійних стандартів, що орієнтують на високий ціннісний рівень виконання діяльності, а також системи особистісних норм регуляції поведінки і відносин. Така позиція дає можливість на основі аналізу діяльності керівника коригувати системи вимог до нього з урахуванням суспільних змін і тим самим сприяти вдосконаленню його професійного росту.
У роботі визначено основні етапи діяльності керівника в ситуативній інтерпретації, що можна відо---бразити мо--деллю процесу, який має циклічний характер і періодично поновлюється з частотою виникнення проблемних ситуацій. При такому підході модель діяльності керівника складається з наступної послідовності елементів: проблемна ситуація (необхідність зміни стану певного об’єкта державного управління, що визначається та вирішується на рівні певного керівника й в пев-ний мо-мент часу) базові цінності держави і
керівника система основних цілей сукуп-ність складових проб-лем (розбіжностей між реальними і бажаними станами відповідного об’єкта держав-но-го управління) сис-тема управлінських рішень для досягнення поставлених цілей система (век-тор) відповідних уп-рав-лінських впливів (регулюючих, орга-нізу-ючих та контролю-ю-чих) певний об’єкт дер--жав-но-го управління моніторинг стану даного об’єкта дер--жав-но-го управління нова проблемна ситуація. Така модель безпосередньо пов’язує весь цикл управління з ситуа-тивно адекватними діями керівника.
Значну увагу в розділі зосереджено на необхідності застосування діяльнісної парадигми для формування освітньо-професійних програм навчання державних службовців (рис. 2).
Виходячи з парадигмального підходу до розгляду діяльності керівника в органах державної влади, для формування функціональних і спеціальних частин професійних програм автором запропоновано предметно орієнтовану парадигму, сутність якої виявляється у визначенні та окресленні меж відповідної діяльності, тобто фактично у відокремленні її предметного та проблемного поля.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок