Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ

Загрузка...

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ

Назва:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,85 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
НЕГРIЙКО Анатолiй Михайлович
УДК 535.214; 535.33/.37:621.373.826
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ
МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ
У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ
З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ
01.04.05 – оптика, лазерна фiзика
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Київ — 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії лазерної спектроскопії відділу фотоактивності
Інституту фізики Національної академії наук України
Науковий консультант: |
доктор фізико-математичних наук, професор,
Яценко Леонiд Петрович
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник лабораторії лазерної спектроскопії відділу фотоактивності
Офіційні опоненти: |
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Соскін Марат Самуїлович
Інститут фізики НАН України,
завідуючий відділом оптичної квантової електроніки
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
Анохов Сергій Павлович
директор Міжнародного центру
„Інститут прикладної оптики” НАН України
доктор фізико-математичних наук, професор,
Слободянюк Олександр Валентинович
професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа | Ужгородський національний університет
Захист дисертації відбудеться „ 27 ” грудня 2005_ р. о 1430 год. на засіданні cпеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 в Київському національному уні-верситеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03680, м. Київ, проспект Акаде-мі-ка Глушкова 2, корп. 1, фізичний факультет, ауд. 200.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ки-ївського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Во-лодимирська, 58.
 
Автореферат розісланий „ 25 ” листопада 2005 року.
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради Д 26.001.23,
доктор фізико-математичних наук, професор Поперенко Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Прогрес у розвитку квантової метрологiї довжини, часу i частот значною мiрою пов’язаний з розвитком фундаментальних дослiджень взаємодiї лазерного випромiнювання з атомами та молекулами. Формування ефективних квантових реперiв частоти — надвузьких оптичних резонансiв, по яких стабiлiзується частота випро-мiнювання квантового генератора, стало можливим завдяки розробцi методiв усунення доплерiвсько-го розширення спектральних лiнiй засобами нелiнiй-ної лазерної спектроскопiї, лазерного керування рухом атомних часток та їх квантовим станом, зокре-ма, їх охолодження до субкельвiнiвських темпе-ра-тур, дослiдження тонких фiзичних ефектiв, якi зу-мов-люють розширення та зсуви резонансiв.
У всiх згаданих напрямах протягом останнiх десятилiть спостерiгав-ся зна-чний про-грес [1-4], про-те важливi питання, якi становлять значний науковий та прикладний iнте-рес, залишались недостатньо вивченими. Деякi з них стали предметом дослiдження даної дисертацiйної роботи:
· Вважалося загальноприйнятим, що сила резонансного свiтлового тиску на ато-мнi частки має вер-хню межу, яка досягається при насиченнi резонансного переходу i визначається спiввiдношенням F = hk, де h — стала Планка, k— хвильовий вектор i 2 — швидкiсть релаксацiї населеностi збудженого атомного рiвня. Принципово важливим є дослiдження нових можливостей здiйснення свiт-лового тиску на атомнi частинки, якi б дали змогу обi-йти вказане обмеження.
· Методи здiйснення резонансного свiтлового тиску, якi були вiдомi на час, коли були ро-з-початi роботи, результати яких викладенi у дисертацiї, не забезпечували передачi зна-ч-ного, бiльше, нiж iмпульс фотона, механiчного iмпульсу вiд свiтлового поля до молекул, на вiдмiну вiд атомiв та iонiв. Розробка ефективних механiзмiв передачi значного ме-ха-нiч-ного iмпульсу вiд свiтлового поля до молекул та розробка вiдповiдних експериментальних схем значно розширили б сферу застосування методiв лазерного керування рухом атомних часток.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ТА СПЕКТРАЛЬНИХ ЕФЕКТIВ У ВЗАЄМОДIЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З АТОМАМИ ТА МОЛЕКУЛАМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок