Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ

Назва:
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,22 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОКУНЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
УДК 372.461=811.161.2
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ
13.00.02. – теорія та методика навчання (українська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2003
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Херсонському державному університеті
Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Пентилюк Марія Іванівна
Херсонський державний університет,
професор кафедри українського мовознавства
та основ журналістики
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Хом’як Іван Миколайович
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри методики викладання і
культури української мови
кандидат педагогічних наук, доцент
Дроздова Ірина Петрівна,
Харківська державна академія міського господарства,
доцент кафедри української та російської мов
Провідна установа: Інститут педагогіки АПН України, лабораторія навчання
української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 18 грудня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 при Херсонському державному університеті (73000, м..Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету
за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
Автореферат розіслано 17 листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.В.Коршун
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Одним із стратегічних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для формування професійної культури вчителя. Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації всієї системи освіти на сучасному етапі її розвитку. Тому серед пріоритетних напрямів педагогічної науки вагоме місце посідає дослідження широкого кола питань якісної підготовки педагогічних кадрів. Відтак особливої значущості набуває проблема мовленнєвої культури вчителя-словесника, яку слід удосконалювати на етапі його професійного становлення, у період навчання у вищих закладах освіти.
В умовах орієнтації вищої освіти на посилення зв’язку змісту навчання з обраною професією особливого значення для формування мовної й мовленнєвої культури студентів-філологів набуває вдосконалення змісту вищої освіти, спрямованого на забезпечення всебічної мовленнєвої компетенції особистості, що виявляється в нормативності та правильності мовлення.
Показниками правильного мовлення є значний обсяг активного словника, різноманітність лексико-граматичних форм і конструкцій, точність, лаконічність, чистота, багатство, комунікативна доцільність тощо. Одним із основних виявів порушення нормативності мовлення є наявність інтерферентних помилок як наслідок білінгвальної ситуації в Україні. Українська і російська мови, що перебувають у безпосередньому контактуванні, подібні за своїм лексичним складом і граматичною будовою. Така структурна схожість створює сприятливі умови для виникнення явища інтерференції, якої зазнає не лише друга (російська), але значною мірою і перша (українська) мова білінгва. Причини інтерферентних помилок учені вбачають у несформованості навичок нормативного мовлення рідною мовою, негативному впливі мовленнєвого середовища, відсутності чи недостатній сформованості навичок самоконтролю. Тому одним із важливих напрямів підготовки вчителів є вдосконалення культури мовлення студентів, формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх фахівців в умовах українсько-російського мовного середовища та підвищення практичної значущості цих результатів. Адже досконале володіння українською літературною мовою є одним із засобів успішної професійної діяльності вчителя-словесника.
Лінгводидактичні засади навчання другої мови в умовах білінгвізму в різні часи вивчалися багатьма вченими: теоретичні аспекти методики навчання російської мови на теренах України (Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДВОМОВНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок