Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,28 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Рада по вивченню продуктивних сил України
Гаращук Олена Василівна
УДК 658.386
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна
економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України
Національної академії наук України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Куценко Віра Іванівна,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, завідувач відділу проблем
розвитку соціальної сфери
Офіційні опоненти: доктор економічних наук , професор Каленюк Ірина Сергіївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародної економіки
кандидат економічних наук ,доцент Євтушенко Ганна Іванівна, Національний університет Державної податкової служби України, заст. завідувача кафедри податкового менеджменту, м. Ірпінь.
 
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра теоретичної та прикладної економіки.
Захист відбудеться “23” січня 2007 року о 14 годині 30хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “22” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Дейнеко Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За останні п’ятнадцять років в Україні відбулися політичні, економічні та соціальні перетворення, пов’язані з демократизацією суспільства, становленням ринкових відносин, які торкнулися всіх сфер економіки та соціальної сфери, зокрема й системи вищої освіти. З огляду на це важливо розглядати її не лише як соціальну інституцію держави, а й як сферу ринкової економіки, що забезпечує ефективність розвитку країни.
Головними функціями освіти є підвищення освітнього та культурного рівня членів суспільства, сприяння раціональному використанню вільного часу і зростання продуктивності праці. Розвиток освіти, як і всієї соціальної сфери, базується на основі матеріального виробництва. Водночас ця сфера діяльності суттєво впливає на зростання матеріального виробництва. Тому розвиток і вдосконалення освітньої сфери є важливою передумовою подолання кризової ситуації як в економіці, так і в суспільстві в цілому.
Питання освіти, джерел її фінансування й результативності завжди перебували у центрі уваги науковців. Їх у різний час вивчали вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема, В. Алексєєв, В. Андрущенко, Г. Артюх, В. Базилевич, Д. Богиня, О. Грішнова, Б. Данилишин, М. Долішній, С. Дорогунцов, Т. Заяць, Й. Завад-ський, І.Каленюк, В. Куценко, В. Марцинкевич, С. Ніколаєнко, Т. Шульц, Б. Шелегеда, В. Щетинін та ін., дослідження яких стосуються у переважній більшості фінансового механізму або питань впровадження нових інноваційних підходів до управління освітніми закладами. Вагомий внесок у розв’язання соціально-економічних проблем розвитку національного і регіональних ринків освітніх послуг зробили С. Бандур, А. Бондар, Г. Данилін, І. Коваленко, Г. Курошева, Е. Лібанова, С. Мочерний, С. Пирожков, У. Садова, Л. Чернюк, А. Чухно, М. Фащевський та інші.
Незважаючи на активізацію наукової думки щодо вирішення проблем економіки освіти, становлення ринкових відносин в системі вищої освіти як самостійний об’єкт дослідження, а також проблеми приєднання України до Болонського процесу ще не одержали достатнього відображення у вітчизняній науковій літературі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок