Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ

Загрузка...

СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ

Назва:
СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,06 KB
Завантажень:
19
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМЇ
БЕЛЮГА Олександр Григорович
УДК 547.444:547.78+547.83+547.85+615.37
СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ
НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ
02.00.10 – біоорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Науковий керівник доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
БРОВАРЕЦЬ Володимир Сергійович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
провідний науковий співробітник відділу хімії
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
БАЛЬОН Ярослав Григорович,
Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В.П.Комісаренка АМН України,
завідувач лабораторії органічного синтезу
доктор біологічних наук, професор
КІБІРЄВ Володимир Костянтинович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
завідувач відділу хімії білка
Провідна установа Інститут органічної хімії НАН України,
відділ хімії фосфороорганічних сполук

Захист відбудеться 9 червня 2006 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
(02660, Київ-94, вул. Мурманська, 1).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України.
Автореферат розісланий 5 травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.М.Федоряк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціональні похідні азотистих гетероциклів займають чільне місце серед біорегуляторів природного та синтетичного походження. Саме тому пошук зручних підходів до синтезу нових або малодоступних раніше типів заміщених азолів та азинів з біофорними групами цілком актуальний і проводиться у багатьох наукових центрах усього світу. Одним із найважливіших напрямків тонкого органічного синтезу є дослідження специфічних реагентів для гетероциклізацій, до яких відносяться і амідофенацилюючі засоби загальної формули ArCOCHClNHCOR. Вивчення циклоконденсацій на їх основі ще тільки розпочато і тому можна було сподіватися на суттєве розширення сфери застосування цих своєрідних реагентів для одержання таких функціоналізованих азагетероциклів, котрі були б перспективними для створення біоактивних сполук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота викону-валась в межах наукової теми відділу хімії біоактивних азотовмісних гетеро-ци-кліч-них основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 2000-2006 рр. Тема 2.10.11-02 "Синтез та дослідження перетворень нових похідних 1,3-оксазолу, 1,3-тіазолу та 1,2,4-тіадіазолу з біофорними групами" (№ держреєстрації 0102U003342).
Мета і задачі дослідження. Основна мета роботи полягала у розробці таких гетероциклізацій на основі амідофенацилюючих реагентів, які б приводили до нових похідних азотистих гетероциклів з біофорними групами. Для досягнення цієї мети треба було розв’язати три завдання:
1)
вивчити перетворення амідофенацилюючих засобів у нові функціональнозаміщені 1,3-азоли;
2)
дослідити синтези похідних конденсованих азагетероциклів на основі амідофенацилюючих реагентів;
3)
порівняти структури синтезованих сполук і відомих біорегуляторів, а також отримати експериментальне підтвердження біоактивності принаймні деяких з нових похідних азотистих гетероциклів.
Об'єкт дослідження – амідофенацилюючі реагенти.
Предмет дослідження – нові функціональні похідні 1,3-азолів та конденсованих азагетероциклів, які одержані на основі амідофенацилюючих агентів.
Методи дослідження – хімічний синтез, ІЧ- та ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія, рентгеноструктурне дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. В результаті широкопланових досліджень показано, що доступні поліцентрові реагенти загальної формули
ArCOCHClNHCOR можна використати для синтезу нових функціоналізованих азолів, азолоазолів та азолоазинів, які іншими способами одержати важко або неможливо.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок