Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 11

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Наше дослідження не претендує на повне і всебічне розв’язання по-ру-ше-них у ньому питань. Багатогранна спадщина В. Бірчака, В. Пачовського, І. Пань-ке-ви--ча, Марійки Підгірянки заслуговує на подальше вивчення. Насамперед це сто--су-ється проблем дослідження їх літературної, наукової і видавничої спад-щини.
Основні положення дисертації відображені в таких публікаціях:
1.
Ходанич П. М. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність україн-ських письменників-емігрантів на Закарпатті в міжвоєнний період (1919-1939). – Ужгород: Гражда, 1999. – 102 с. – Тираж 500.
2. Ходанич П. М Виховні та дидактичні аспекти у поезіях Марійки Підгірянки // Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ. – Вип. 2. – Ч. 4. – К. : ЛОГОС, 1999. – С. 161-165.
3.
Ходанич П. М. Поборник української школи. Іван Панькевич і про-цес утвердження української мови в освіті Закарпаття // Рідна школа. -–-2000. -– № 3 (843). – С. 56-59.
4.
Ходанич П. М. Педагогічна тематика у малій прозі Володимира Бір-чака 20-30 років // Проблеми загальної і професійної педагогіки: Зб. наук. праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків: Каравела, 2000. – С. 238-243.
5.
Ходанич П. М. Діяльність українських письменників-педагогів на Закарпатті у міжвоєнний період (1919-1939) // Шлях освіти. – 2000. – № 2 (16). -– С. 47-49.
6.
Ходанич П. М. Театр у системі виховання шкільної молоді За-кар-паття 20-х років // Соціалізація особистості // Зб. наук. праць НПУ. – К.: Логос, 2000. – Випуск 1. – С. 231- 238.
7.
Ходанич П. М. Підручник “Історія Підкарпатської Русі” Василя Па-чов--ського у гімназійній освіті Закарпаття 20-30 рр. // Проблеми сучасного під--руч-ника: Зб. наук. пр. Ін-ту педагогіки АПН України. – К.: КОМ-П’Ю-ТЕР у ШКОЛІ та СІМ’Ї. – 1999. – С. 126-130.
8.
Ходанич П. М. Народна педагогіка в посібниках Володимира Бір-чака та Марійки Підгірянки // Проблеми післядипломної освіти педагогів: Ма--те-ріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. , 17-18 грудня 1998 р. , Ужгород. – Ужгород: Патент, 1999 р. – С. 193-195.
9.
Гомоннай В. В., Ходанич П. М. Педагогічні погляди Во-ло-ди-ми-ра Бір--ча-ка // Там само. – С. 186-188. Авт. текст О,5.
10. Ходанич П. М. Ідея слов’янської єдності в навчальній літературі За-кар-пат-тя 20-30 років // Ідея слов’янської єдності та суспільна думка на За-кар-пат-ті в ХІХ-ХХ ст.: Доповіді наук. семінару. – Ужгород, 1999. – С. 235-240.
11. Ходанич П. М. Проблема реабілітації педагогічної та культурно-ос-віт-ньої спадщини Володимира Бірчака // Права і свободи людини та сучасний су-спільний прогрес: Матеріали міжнар. наук.-практ. кон-ф. – Ужгород, 1999. – С. 464-468.
12. Ходанич П. М. До питання естетичного виховання дітей та юнацтва у шко-лах Закарпаття 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського дер-жав-ного інституту інформатики, економіки і права. Гуманітарні науки. – № 2. – Ужгород,1998. – С. 105-109.
13. Ходанич П. М. Педагогічні ідеї В. Бірчака та їх роль у розвитку освіти на Закарпатті в 20-30-х рр. // Закарпаття у складі Чехословаччини: Проблеми від-родження і національного розвитку. Доповіді наукового семінару. – Ужгород, 1999. – С. 198-205.
14. Ходанич П. М. Людина на зламі епох. // Науковий вісник Уж-го-род-сь-ко-го державного інституту інформатики, економіки і права. – № 1. – Уж-го-род, 1997. – С. 210-221.
15. Ходанич П. М. Формування і розвиток образотворчих здіб-ностей ді-тей // Проблеми післядипломної освіти: Всеукр. науково-методична конф. – Ужгород, 1997. – С. 202-205.
Ходанич П. М. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність ук-раїнських письменників-емігрантів на Закарпатті у міжвоєнний період (1919-1939 рр. ). - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
У дисертації аналізується і узагальнюється процес становлення ук-ра-їн-сь-кої національної школи на Закарпатті в умовах Че-хо-сло-вач-чини (1919-1939).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок