Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 2

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
В умовах не-залежної України згадують про В. Бірчака-педагога В. Гомоннай, В. Росул, М. Талапканич, але не ана-лі-зу-ють його педагогічної спад-щини. Літературна спадщина письменника частково роз-гля-дається І. Хлан-тою, С. Новак, О. Мишаничем, словацькими до-слід-ни-ками Л. Баботою, О. Руд-лов-чак, Ю. Шерегієм.
Діяльність В. Пачовського-педагога закарпатського періоду не роз-гля-да-ла-ся. У радянський час В. Пачовського вважали “буржуазним націо-налістом” і замовчували, хоча у зарубіжжі літературну спадщину поета частково досліджували Б. Руб-чак, О. Тарнавський, В. Барка. З часу про-голошення незалежності Ук-раїни до літературної діяльності В. Пачовського зверта-ють-ся М. Ільницький, М. Бажанський, М. Козак, однак його педа-гогічну діяльність згадують лише побічно. Б. Ступарик і В. Моцюк відносять В. Па-чов-ськиго до відомих галицьких пе-да-го-гів 30-х років.
І. Панькевич зарекомендував себе як вчений-мовознавець та гімназійний професор, який доклав багато зусиль до утвердження української мови в освіті Закарпаття, створив граматику. Педагога було арештовано радян-ськими органам у Празі в 1945 році, згодом випущено на волю, але у повоєнній Чехословаччині (помер у 1958 р. ) його вважали “буржуазним націоналістом” і замовчували. Мо-во-знав-чу спадщину вченого аналізували Й. Дзендзелівський, Б. Галас, П. Чучка, словацький мовознавець М. Штець, проте педагогічна діяльність І. Панькевича залишилася поза увагою дослідників.
Літературну спадщину Марійки Під-гірянки до-слі-джу-ва-ли В. Микитась, Є. Кучеренко, М. Стельмахович, О. Нахлик, С. Шаховський, українознавець із Словаччини О. Руд-лов-чак. Пе-да-го-гіч-ний характер її творів частково розглядали С. Жупанин, Л. Ходанич. Од-нак пов-не до-слі-джен-ня її педа-гогічної діяльності на За-кар-пат-ті відсутнє.
Цілісного аналізу педагогічної та культурно-освітньої ді-яльності письменників – емігрантів на Закарпатті досі взагалі не робилося, по-за увагою дослідників залишалася велика кількість архівних матеріалів, написані під-руч-ники, редагована ними література і періодичні видання, оцінки їх творчої праці.
Вище наведені причини, недостатня наукова розробка проблеми зумовили актуальність і вибір те-ми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дисертаційної роботи входить до плану наукових досліджень Уж-го-род-сь-ко-го державного інституту інформатики, економіки і права (рішення Вченої ради № 8 від 3 грудня 1998 р. ), вона скоординована в АПН України (протокол № 5 від 14 червня 1999р. ).
Об'єкт дослідження: процес формування української національної школи на Закарпатті у 20–30 рр. в умовах Чехословаччини.
Предмет дослідження: роль і місце письменників-емігрантів у процесі формування української школи на Закарпатті, шляхи формування національної свідомості учнів засобами рідної мови, художньої літератури, історії та краєзнавства.
Мета дослідження полягає у цілісному висвітленні педагогічної та освітньо-культурної діяльності педагогів-письменників на За-кар-патті у міжвоєнний період, аналізі їх педагогічних поглядів і освітньої спадщини, визначенні головних факторів фор-му-ван-ня української національної школи в умовах Чехословаччини.
В основі дослідження лежить така гіпотеза: в міжвоєнний період (1919-1939) на Закарпатті сформувалася українська національна школа завдяки:
1) формуванню нової системи шкільної та позашкільної освіти у межах автономних прав краю в умовах Чехословацької республіки;
2) об'єднанню зусиль місцевих педагогів-патріотів з українською політичною еміграцією;
3) активній участі письменників-емігрантів у організації шкільництва, створенні україномовної навчальної літератури, діяльності педагогічних і культурно-освітніх товариств, педагогічної преси.
Завдання дослідження:
- дослідити процес становлення і розвитку української національної школи на Закарпатті в міжвоєнний період;
- проаналізувати педагогічні погляди письменників – педагогів, їх діяльність у справі розбудови нової моделі школи, визначити ступінь участі у процесі створення педагогічних, культурно-ос-віт-ніх та молодіжних організацій, педагогічної преси ;
- проаналізувати навчальні програми, підручники та посібники, написані пись-менниками-педагогами для гімназій, горожанських шкіл, початкової шко-ли; дослітити за-про-по-но-вані ними форми і методи підготовки молодих літераторів;
- розкрити сутність педагогічної тематики у літературній і науковій спадщині В.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок