Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 6

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
).
Другий розділ – “Педагогічна діяльність українських письменників-емі-грантів на Закарпатті в 1919-1939 рр. ” – присвячено дослідженню пе-да-гогічної роботи письменників-емігрантів у гімназійній освіті й початковій школі, розглянуто зміст написаних ними підручників з української мови та лі-те-ра-ту-ри, історії Закарпаття, висвітлено їх роль у підготовці лі-тера-торів, досліджено педагогічну спрямованість літературної та наукової ді-яль-но-сті.
В. Пачовський у Бе-регівській українській гімназії викладав історію, читав лекції з української мови та історії для вчи-те-лів гімназій (у тому числя для чеської та угорської) і народних шкіл округу. Педагог вважав історію універсальним засобом національного виховання. Особливого значення надавав історії Закарпаття, сповідуючи принцип науковості навчання, спонукав гімназистів до самостійної пошукової роботи. Його учні зібрали і видали збірник “Народні оповідання про давнину” (1925). Ор-ганічною складовою виховного процесу В. Пачовський вважав позак-ла-с-ну і поза-шкільну роботу. Як вихователь гімназійних класів, він проводив інди-відуальні бесіди, влаштовував наукові диспути, читав лекції на істо-рич-ні та літературні теми, власні поезії. Для літературно обдарованих дітей поет-педагог ор-ганізував гурток, члени якого Ю. Ста-нине-ць, І. Колос, Ф. По-ту-ш-няк стали відомими письменниками. У Берегівській гім-назії за участю В. Па--човського організовано перший на Закарпатті плас-товий гурток, для якого поет написав вірш-присягу юного пластуна (1921).
Док-тор філології В. Бірчак у Шкільному рефераті розробив навчальну про-граму з курсу ук-раїнської літератури, уклав списки про-грам-ної і позапрограмної літератури для гімназій. Після звільнення з посади (1924) викладав в Ужгородській гімназії українську мо-ву і літературу, німецьку мову та філософію, був вихователем і шкільним бібліотекарем. В. Бірчак вважав літературу універсальним за-со-бом розвиваючого навчання, національного і естетичного виховання. До-свід викладання в гімназіях Львова, Дрогобича, у Кам’янець-Подільському уні-верситеті В. Бірчак творчо переніс в Ужгород. Він був палким прихильником принципу індивідуального підходу до дитини, знав інтереси і нахили учнів, вва-жав, що гімназисти повинні досконало знати культуру свого народу, про-пагувати і підтримувати її. Для обдарованих дітей створив гурток, який став літературною школою молоді. В. Бірчак був активним провідником пла-стового руху: ство-рював шкільні гуртки, ор-га-ні-зо-вував літні пластові табори, відвідав з пластунами Чехію, Австрію, Болгарію (1929). Молодь обрала скаутмайстра В. Бірчака керівником Пласту Карпатської України (1939).
І. Панькевич до приїзду в Ужгород (1920) викладав російську мову в Консулярній академії у Від-ні. Рід-ну мову вчений-педагог вважав основою національної освіти, а її функціонування у всіх сфе-рах суспільного життя – першоелементом де-мо-кратії. Очоливши мовний відділ Шкільного реферату, ак-тив-но впроваджував українську мову в змадяризовану освіту і діло-водство, домігся викладання в шко-лі краєзнавства. У 1924 р. противники українізації звільнили його з адміністративної посади. Відтоді до 1938 р. він викладав українську мо-ву та філософію у старших класах Ужгородської гімназії, де застосував педагогічні методи вищої школи. Його лекції і семінари вирізнялися академічною продуманістю, вико-ри-стан-ням наукових і літературних джерел, фольклору. Педагог вбачав у гімназистах май-бутнє української нації. Прихильник принципу індивідуального підходу до учня, залучав вихованців до науково-пошукової роботи, зокрема, зби-ран-ня матеріалів до словника українських говорів Закарпаття.
В умовах становлення української школи на Закарпатті найактуальнішою ви-явилась проблема змісту навчання. Провідними авторами підручників гу-ма-нітарного циклу для гімназійної освіти і горожанських шкіл виступили письменники-педагоги І. Панькевич, В. Бірчак, В. Пачовський.
І. Панькевич написав перший підручник української мови для гімназій та горожанських шкіл Закарпаття (1922).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок