Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Загрузка...

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 7

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
“Граматика русского язика для мо-лод-ших кляс шкіл середніх і горожанських” написана на основі українських ді-алек-тів Закарпаття, що, за визначенням самого педагога, не кращий варіант, але та-кий, що “дозволив зберегти українську мову в школі”. У наступних ви-дан-нях (1927, 1936) ав-тор доопрацював підручник, наблизивши гра-матику до норм літе-ра-тур-ної ук-раїнської мови. Вбачаючи в мові по-тужний виховний засіб, він про-ана-лі-зував зв’язки між діалектами Закарпаття і нормами ук-ра-їнської літературної мови. Граматика І. Панькевича стала мовною основою підручників, художньої літератури, преси, громадського жит-тя у міжвоєнний період.
В. Бірчак у 1922-1928 рр. видав чотири підручники з української літе-ратури (“Руська читанка”) для 1, 2, 3, 4 класів гімназії, які поєднали в собі теорію літератури і хрестоматії. В їх основу покладено принцип укладання галицьких читанок (зокрема О. Барвінського). Завдяки цим книгам закарпатські школярі одержали змогу вивчати твори української класики, знайомитись з європейською літературою. В. Бірчак організував навчальний матеріал на внутрі – та міжпредметних взаємозв’язках. Літературні тексти підібрані за їх естетичною вартістю. В основі підручників покладено прин-ципи опори на позитивні якості учнів, врахування вікових особливостей ді-тей. Вчений-педагог орієнтується на принцип зв’язку змісту і методів на-вчан-ня з національною культурою і традиціями, органічно ввівши в під-руч-ник літературу Закарпаття. Читанки В. Бірчака засвідчили його при-хиль-ність до принципів науковості, систематичності, наступності процесу на-вчання, уваги до індувідуальних інтересів учнів. Про якість відбору текстів української літератури автором говорить той факт, що практично всі тексти йогшо підручників включені до програми сучасної середньої школи.
Посібник В. Бірчака “Літературні стремління Підкарпатської Русі” (1921) став першою кваліфікованою оцінкою літературного процесу на Закарпатті від ХV1 ст. до 1919 р. Орієнтуючись на праці М. Драго-манова, І. Фран-ка та В. Гнатюка, вчений-педагог довів, що лі-те-ра-тура За-карпаття перебуває у взаємозв’язках з літературою українською. За--пропонована періодизація літературного процесу не ви-кликає заперечень і підтримується сучасними науковцями (О. Мишанич). У 1937 р. В. Бір-чак видав доопрацьований посібник, доповнений аналізом літературного процесу від 1920 до 1936 р., в якому доведено, що література в краї стала переважно україномовною, це до-зволило їй оновитися і наблизитися до кра-щих зразків загаль-но-ук-ра-їн-ської. Велика заслуга у цьому молодого по-коління письменників, вихованого в українських гімназіях і се-міна-ріях.
Важливим засобом навчання і національного виховання молоді став підручник В. Пачовського “Історія Підкарпатської Русі. Часть І” (1921). До цього Закарпаття роз-глядалось у контексті угорської історії. Місцевих українців деякі угорські вчені вва-жали неавтохтонним населенням. В. Па-човський, опираючись на принцип історичної правди, до-слі-дження М. Гру-шевського, Д. Дорошенка, О. Петрова, І. Франка, західних істориків, довів автохтонність українців-русинів, спільність історії Закарпаття з історією України. Автор проаналізував події від палеоліту до 1526 р. , коли угорці зазнали поразки від турків під Могачем. Вчений-педагог не заперечив спорадичності історії Закарпаття і Угорщини, детально описав взаємо-зв’язки Київської Русі з угорцями, зокрема княжі шлюби та угоди між угорцями і русичами, зосередив увагу на постаті подільського князя Федора Корятовича, який наприкінці ХІV ст. поселився в м. Мукачеві з 40 тисячами русичів. Друга частина історії Закарпаття В. Пачовського вийшла тільки в 1938 р. у Львові, тому не використовувалася у навчальному процесі. Історична концепція В. Па-чов-сь-ко-го знайшла продовження у працях В. Крип’якевича, В. Гаджеги, М. Лелекача, І. Кондратовича, Ф. По-туш-няка, І. Гранчака та ін.
Літературний процес на Закарпатті у міжвоєнний період харак-тери-зується приходом молодих літературних сил, пе-ре-важанням україномовної літератури, розширеннням її тематичного та іде-й-но-художнього спектрів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок