Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939) / сторінка 8

Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Велика заслуга у професійному становленні молодих лі-те-ра-торів належить В. Бірчаку, В. Пачовському, І. Панькевичу, Марійці Під-гірян-ці, вони ство-рили своєрідну систему форм і методів роботи з літературно обдарованою молоддю. Їх учнями в гімназіях були письменники Ю. Боршош-Ку-м’ят-ський, Ю. Ше-регій, Й. Жупан, В. Діянич, Ф. Потушняк, Ю. Станинець, І. Ко-лос. Педагоги творчо підтримували М. Рішка, Зореслава (С. Сабола), В. Ґрен-джу-Дон-ського, О. Маркуша, І. Невицьку, Л. Дем’яна, М. Божук, Марка Ба-ра-бо-лю (І. Рознійчука).
Сформовані у вигляді художніх образів, педагогічні ідеї і погляди знаходять як правило широке застосування у освітній практиці. В. Бір-чак, В. Пачовський, І. Панькевич, Марійка Підгірянка підпорядкували власну літе-ратурну творчість педагогічній ідеї. Поет-молодомузівець В. Пачовський – автор відомих поетичних збірок “Розсипані перли”, “Ладі і Марені…”, вважаючи своїм обов’язком будити іс-торичну пам’ять народу, сприяти патріотичному вихованню молоді, змалював галерею руських князів, ко-зацьких гетьманів, легендарних героїв. На матеріалах іс-торії та фольклору краю він створив поему “Сріберний дзвін”, де вперше в ук-ра-їнській лі-тературі вивів образ дочки Ярослава Мудрого Анастасії, ко-ро-ле-ви угорської. Закарпаття у творі було названо Срібною Землею, ця назва стала символічним топонімом краю. Героїчні сто-рін-ки боротьби закарпатських русинів проти навали угрів описані в поемах “Князь Ла-бо-рець”, “Тріє царі” та ін. Чимало поезій поет-педагог присвятив шкільному життю, пластунам.
В. Бірчак був одним із організаторів “Молодої Музи” (1906-1909), редак-тором львів-сь-кого часопису “Слово”, до приїзду на Закарпаття видав п’ять книг прози, на-укове дослідження “Візантійська церковна пісня і “Слово о полку Ігоревім”. В Ужгороді написав історичні повісті “Василько Рос-ти-сла-вович”, “Володар Ростиславович”, “Проти закону”, збірки новел “Прит-ча”, “Золота скрипка”, велику кількість фейлетонів, памфлетів. Праці В. Бірчака в галузі літературної критики і літературознавства знайшли безпосереднє застосування у нав-чаль-но-му процесі гімназій, учительських і духовних семінарій, горожанських шкіл. У творах, особливо новелах (збірка “Золота скрипка”), пропагував передові європейські та власні пе-да-го-гічні ідеї і погляди, змальовував яскраві образи вчителів, учнів, розкривав вза-є-мо-стосунки у педагогічних колективах, засуджував процес чехізації освіти.
Взірець педагогізації літературної діяльності показала Марійка Під-гі-рян-ка. Вона створила своєрідну поетичну педагогіку, використавши поезію як ди-дак-тич-ний матеріал для початкової школи. Поетеса-пе-да-гог орієнтувалась на засади народної педагогіки О. Духновича, ідей Ф. Фребеля щодо ролі дитячої гри як природньої діяльності дитини. Свої педагогічні ідеї най-повніше реалізувала у навчальних посібниках “Ластівочка. І” і “Лас-ті-воч-ка. ІІ”, а також у поетичних книгах “Збірничок вір-шів для дітей” (1926), “Зайчик і ли-сичка” (1926). Марійка Підгірянка започаткувала на За-карпатті дитячу дра-матургію, написавши для шкільних театрів п’єси “Вертеп”, “Сон на мо-гилі”, “Святий отець Миколай в гостині на Підкарпатській Русі”, “В чужім пір’ю”.
І. Панькевич був відомим як літературознавець і літературний критик, фольклорист і вчений-мо-вознавець, редактор педагогічного часопису “Під-карпатська Русь”, Нау-ко-во-го збірника товариства “Просвіта” (14 томів) (у спів-праці з В. Бірчаком). Він вважав своїм професійним обов’язком пропа-гувати на сторінках редагованих ним видань кращі тогочасні педагогічні по-гля-ди, форми і методи навчання. До співпраці він залучив таких знаних вче-них-педагогів як С. Русову, О. Мицюка, О. Колессу, О. Барвінського, А. Во-лошина, О. Маркуша, Й. Пешека.
Твори письменників-педагогів публікувались у педагогічній пресі, шкіль-них підручниках, часописах, були популярними серед вчительства та шкіль-ної молоді, сприяли національному вихованню.
Узагальнені результати проведеного дослідження підтвердили висунуту гіпотезу і дали змогу сформулювати такі висновки:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок