Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,53 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. ДРАГОМАНОВА
ХОДАНИЧ Петро Михайлович
УДК 37. 01 (09)
Х 09
ПЕДАГОГІЧНА
ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ
В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
(1919- 1939)
13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Гомоннай Василь Васильович,
Ужгородський державний інститут
інформатики, економіки і права,
професор кафедри природничих та
психолого-педагогічних наук
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
Ярмаченко Микола Дмитрович,
Президія АПН України,
професор-консультант–
кандидат педагогічних наук, доцент
Росул Василь Васильович,
Мукачівське педагогічне училище,
директор
 
Провідна установа – Волинський державний університет
ім. Лесі Українки, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України,
м. Луцьк
Захист відбудеться 14 грудня 2000 р. о 14. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (01030, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова 01030, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий 2 листопада 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю. О. Приходько


Загальна характеристика роботи
Актуальність і ступінь дослідженості теми. Перегляд поглядів на завдання національної освіти вимагає в умовах не-за-леж-ності України нових ідей, переоцінки духовної спадщини. Актуальним є наукове дослідження інтелектуальних набутків ре-а-білітованих учених-педагогів, письменників, які працювали в освіті на ет-нічних українських територіях, що після Першої світової війни опинилися у складі Ру-мунії, Польщі та Че-хословаччини, до якої була приєднана на пра-вах автономії Підкарпатська Русь (Закарпаття).
Світова педагогіка знає чимало прикладів поєднання у житті однієї особи ак-тив-ної педагогічної та літературної діяльності (Ж. -Ж. Руссо, Л. Толстой, Б. Грін-ченко, К. Ушинський, І. Нечуй-Левицький, А. Мака-рен-ко, В. Сухо-млин-ський). Поєднання двох творчих начал в одній особі дає особливо позитивні результати.
Важливу роль у формуванні української національної школи на Закар-пат-ті у міжвоєнний період відіграли політичні емігранти, серед яких ви-ді-ля-єть-ся група педагогів-письменників: Володимир Бірчак (1881–1952), Іван Пань-ке-вич (1887–1958), Ва-силь Пачовський (1878–1942), Марійка Під-гірянка (Ма-рія Ленарт–Домбровська) (1881–1963). Письменники-педагоги брали ак-тив-ну участь в ор-га-нізації шкільництва у краї, працювали в гімназіях і на-род-них шко-лах, створювали навчальну літературу, були серед організаторів Пе-дагогічного товариства, Просвіти, То-ва-ри-ства українських письменників та журналістів, Пласту, редагували пе-да-го-гіч-ні та наукові видання; пра-цю-ва-ли з літературно обдарованою мо-лоддю. На даний час вищеназвані пе-да-го-ги-реформатори маловідомі. У радянських дослідженнях іс-торії педагогіки Че-хословаччини і Закарпаття А. Боднаря, М. Грищенка, А. Іг-ната, І. Не-бес-ни-ка, О. Хічія, А. Чуми ці іме-на відсутні. В ен-цик-ло-педичній літературі їхня пе-дагогічна діяльність не згадується.
В останні роки питання розвитку освітньо-культурного процесу на Закарпатті по-но-вому розглядалися в працях В. Гомонная, В. Росула, В. Ке-меня, М. Єв-туха, М. Кляп, М. Талапканича, І. Хланти, П. Ходанича, М. Зи-момрі, І. Гранчака, М. Кухти, О. Мишанича, зару-біж-них дос-лід-ни-ків Р. Ма-гочія, М. Мушинки, Л. Милли, О. Рудловчак, Л. Баботи.
Педагогічна діяльність В. Бірчака у радянський період не до-слід-жу-ва-лася, оскіль-ки в 1945 р. його репресовано як “бур-жу-аз-ного націо-на-ліста”, а ре-абі-лі-то-ва-но у 1990 р.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ НА ЗАКАРПАТТІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919- 1939)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок