Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА, ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ

Загрузка...

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА, ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ

Назва:
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА, ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОЛОВАТЮК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
 
УДК616.36(043.3)+618.333
(043.3)+618.3-06:616.1
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ
ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА,
ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ
14.01.01 — акушерство та гінекологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса — 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.


Науковий керівник:
академік АМН України, доктор медичних наук, професор Запорожан Валерій Миколайович,
Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1
Офіційні опоненти:
член-коресіїоидент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Степанківська Галина Костянтинівна,
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ,
професор кафедри акушерства та гінекології № 1
доктор медичних наук, професор
Андрієвський Олександр Георгійович,
Одеський обласний медичний центр, завідувач
відділенням гінекології.
Провідна установа:
Про Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,
акушерське відділення екстрагенітальної патології.
Захист дисертації відбудеться “24” січня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 при Одеському державному медичному університеті (65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 3).


Автореферат розісланий 19 грудня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к. мед. н., доцент Т. В. Стоєва
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Порушення функцій плаценти, що спричинюють за-тримку розвитку плода (ЗРП) та його втрату, впродовж багатьох років по-сідають провідні місця в структурі причин перинатальної захворюваності та смертності. їхня частота щороку зростає і не має тенденції до зниження (Запорожан В. М., 1998; Маркін Л. Б., 1999; Вдовиченко Ю. П., Зелінський О. О., Камінський В. В., 2000). Серед численних причин формування первинної плацентарної недостатності, синдрому затримки розвитку пло-да та синдрому утрати плода значна роль належить вродженим і набутим тромбофіліям (Демина Т. Н., 1998; Рожковська Н. М., 1999). Для пацієн-ток, в яких тромбофілія спричинила кризові порушення у фетоплацентар-ному комплексі, що призвели до втрати плода, наслідок кожної наступної вагітності є надзвичайно важливим як з медичної, так і з психологічної точ-ки зору. У зв'язку з цим вказана проблема перебуває під постійною ува-гою провідних медичних шкіл світу, а прогрес у цій області має величезне медичне, соціальне й економічне значення (Степанківська Г. К., 1999; Венцківський Б. М., 2001; Сенчук А. Я., 2003; Камінський В. В., 2003; Гойда Н. Г., Жилка Н. Я., 2004).
Більшість наукових публікацій, присвячених дослідженню ролі тром-бофілічних станів у патогенезі невиношування та синдрому втрати плода, демонструють результати вивчення різних ланок чи загалом системи ге-мостазу, наслідки вагітності при зазначених станах. Попередніми дослі-дженнями вітчизняних та зарубіжних авторів показано окремі механізми розвитку плацентарної недостатності при деяких формах тромбофілій (Рож-ковська Н. М., 1997, 1998; Демина Т. В., 1998, 2001; Жук С. И., 2000; Spinnato J.A. et. al., 1995; Geis W., Branch D.W., 2001, Erkan D. et. al., 2002). Однак дотепер відсутні систематизовані дані про стан фетоплацентарного комплексу при різних варіантах тромбофілії, диференційна діагностика яких потребує спеціальних лабораторних можливостей і не завжди є до-ступною.
Узагальнюючи дані літератури, уявляється перспективним вивчення ме-ханізмів розвитку плацентарної дисфункції та плацентарної недостатності при різних формах тромбофілії, встановлення необхідності, доцільності і термінів використання та розробка неспецифічних засобів її профілактики й лікування. Рішення зазначених проблем у межах вивчення патогенетич-них і лікувальних аспектів плацентарної недостатності, що супроводжується синдромом ЗРП, як і невиношування вагітності, дозволить істотно змен-шити перинатальні втрати у вагітних із синдромом утрати плода, обумов-леним тромбофілією.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ВЕДЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ ІЗ СИНДРОМОМ УТРАТИ ПЛОДА, ОБУМОВЛЕНИМ ТРОМБОФІЛІЄЮ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок