Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ / сторінка 2

Назва:
ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,53 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Ансоффа, К.Боумена, О.Виханського, А.Градова, Б.Карлоффа, М.Портера, Р.Фатхутдинова та інших), проблеми економічної стратегії розвитку АПК досліджено у працях В.Беседина, І.Бондаря, П.Борщевського, В.Волика, О.Гудзинського, Й.Завадського, А.Заїнчковського, М.Мартиненка, М.Пашути, П.Саблука, М.Якубовського та інших, то на сьогодні практично відсутні (окрім газетних статистичних даних чи рекламних статей) матеріали, які стосуються стратегічно важливого об'єкту – соків – продуктів харчування, попит на які зростає в усьому світі, так як забезпечує
2
життєспроможність людей, їх активність та здоров'я.
Між тим, створення економічної стратегії розвитку переробних підприємств АПК охоплює широкий спектр глобальних і складних питань, які б розкривали її суть, механізм та принципи формування, специфіку функціонування в ринкових умовах.
Отже, практична потреба вирішення цих питань зумовлює актуальність дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження входить до плану науково-дослідної роботи Миколаївської державної аграрної академії та є складовою підпрограми “Розробка оптимальних параметрів і економічного механізму функціонування основних продуктивних підкомплексів АПК” (Державний реєстраційний номер 01.01.04.) Програми Інституту аграрної економіки УААН “Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов в АПК” та пов'язаний з програмою МАУП на 2000-2005 рр. “Від управління структурою до управління розвиненим суспільством” і науковою темою кафедри менеджменту МАУП “Управління реструктуризацією підприємств та формування системи антикризового менеджменту” на 2001-2005 рр.(ІІ.2.29.06.02).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексна оцінка стану та формування методичних положень і практичних рекомендацій щодо розробки та механізму реалізації економічної стратегії розвитку підприємств АПК на ринку сокової продукції.
Відповідно до зазначеної мети дослідження в дисертації визначено і вирішуються такі основні задачі:
- визначити суть та роль стратегічного управління в системі виробничого процесу;
- на основі аналізу принципів та методів стратегічного управління виявити специфічні умови розвитку переробних підприємств АПК;
- провести комплексне дослідження економічного стану та визначити конкурентний статус підприємств-товаровиробників сокових напоїв, що функціонують на ринку України;
- розробити принципи формування економічної стратегії переробних підприємств АПК в умовах здійснення підприємницького управління;
- запропонувати сучасні організаційно-економічні підходи до впровадження механізму реалізації стратегії розвитку підприємств на вітчизняному та зарубіжному ринку.
Об'єктом дослідження є підприємства-виробники сокової продукції, а також сільськогосподарські підприємства-постачальники сировини.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань формування економічної стратегії підприємств АПК.
3
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод і системний підхід. Стратегічне управління підприємством розглядається через призму взаємозв'язку та єдності теорії і практики, загального, особливого та одиничного, змісту та форми, на основі поєднання макро- і мікроекономічних підходів. В роботі використано методи економічного, фінансового та управлінського аналізу, моделювання, аналогії та структуризації, SWOT-аналізу, побудови сценаріїв тощо. Теоретичну базу дослідження становили фундаментальні монографії та наукові статті українських і зарубіжних авторів.
Експериментальні дослідження проводились у концерні “Миколаївсадвінпром”, у ТОВ “Сандора”; в АПФ “Білозерський”.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше системно розглянуто комплексну проблему формування економічної стратегії підприємств-виробників соків з позицій макро- та мікроекономічних підходів. Результати, які відображають наукову новизну дослідження та виносяться на захист, полягають в наступному:
·
поглиблено теоретичні основи стратегічного управління підприємством, вперше визначені його особливості на переробних підприємствах АПК України і досліджено складові економічної стратегії розвитку цих підприємств;
· виявлено закономірності економічного стану і організації виробництва підприємств-виробників сокової продукції та проведено оцінку рівня їх конкурентоспроможності;
· вперше визначено принципи формування економічної стратегії переробних підприємств АПК, а саме: економічний підхід до вибору перспективних довгострокових цілей та засобів їх досягнення; конкретизація конкурентного статусу фірми як головне завдання стратегічних програм технічного і соціального розвитку; створення конкурентних переваг на основі системного підходу; застосування управлінських імітаційних моделей як ефективного інструменту стратегічного аналізу; оцінка можливих стратегій конкуренції; постійні зусилля на всебічне підвищення якості (за стандартами системи сертифікації ISO);
· запропоновано та обгрунтовано механізм впровадження маркетинго-
вого підходу як визначального при стратегічному управлінні підприємствами;
·
розроблено методичні підходи щодо оцінки ефективності економічної стратегії розвитку переробних підприємств АПК;
· запропоновано модель інформаційної системи стратегічного управління підприємством, побудовану за принципами мережевих структур та інформаційної логістики;
4
·
розроблено методичний підхід до управління витратами, що пов'язані з якістю.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок