Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Загрузка...

ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,63 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ЗАВОРА ТАЇНА МИКОЛАЇВНА
УДК 332. 821
ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Полтава – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
Онищенко Володимир Олександрович,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, ректор
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Бубенко Павло Трохимович, Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України (м. Харків), директор;

кандидат економічних наук Срібний Володимир Іванович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, викладач кафедри державного та регіонального управління
 
Захист відбудеться 25 червня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.052.03 у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 218
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24
Автореферат розісланий 23 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Комеліна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах трансформації соціально-економічних відносин в Україні закономірним постає питання розробки форм реалізації житлової політики на загальнодержавному та регіональному рівнях. Житлова політика в Україні здійснюється державою та органами місцевого самоврядування відповідно до напрямів соціально-економічного розвитку країни з метою реалізації права громадян на житло. Процес формування житлової політики на регіональному рівні потребує раціонального використання економічного, людського, ресурсного потенціалу регіонів, що сприятиме підвищенню рівня життя населення.
Особливої актуальності в умовах формування житлової політики регіону набуває обмежена кількість земельних ділянок придатних під будівництво житла, економічна оцінка земельних ресурсів, обґрунтування та визначення шляхів раціонального їх використання.
Теоретичні та прикладні аспекти формування житлової політики досліджено в наукових працях вчених і практиків: А.М.Асаула, А.Ф.Гойка, Н.Ю.Горлач, О.А.Гриценко, В.В.Гришка, С.А.Давимуки, В.В.Дурицького, О.А.Карлової, Т.М.Качали, О.М.Коваленка, В.І.Кравченка, Л.Г.Левіта, А.А.Лукьянченка, Ю.М.Манцевича, В.О.Онищенка, Г.І.Онищука, В.І.Павлова, К.В.Паливоди, В.А.Поляченка, В.І.Срібного, С.Т.Сташевського та інших вчених. Оцінюванню стану окремих складових житлової політики регіонів присвячені праці П.Т.Бубенка, З.В.Герасимчук, В.П.Дубіщева, О.В.Кухленка, В.І.Пили, П.С.Рогожина, В.І. Торкатюка, Л.М.Шутенка.
Разом з тим, необхідність подальшого удосконалення житлової політики регіонів, що передбачається Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 р., потребує забезпечення оцінки територіальних ресурсів, виявлення регіональних важелів її формування, визначення напрямів та форм її реалізації.
Актуальність наукового дослідження полягає в тому, щоб на основі розробки науково-методичних положень та системного дослідження процесу формування житлової політики на регіональному рівні обґрунтувати практичні рекомендації щодо її реалізації, які б відповідали трансформаційним процесам та чинному законодавству України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науковими дослідженнями кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, зокрема з темами: «Механізм формування фінансово-інвестиційного потенціалу регіонів в умовах сталого розвитку України» (номер державної реєстрації – 0105U000769) – автором визначено вплив органічної побудови капіталу в галузях будівництва, промисловості, сільського господарства Полтавської області, «Теоретичні основи формування господарського механізму регіонів України» (номер державної реєстрації – 0102U004705), у межах якої автором запропоновано методичні засади формування житлової політики в регіонах України; «Інноваційний зміст сталого розвитку регіонів України» (номер державної реєстрації – 0105U000770) – досліджено інноваційну складову формування житлової політики в регіонах України з урахуванням світового досвіду.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок