Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ

ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ

Назва:
ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,47 KB
Завантажень:
156
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
Вітренко Андрій Миколайович
УДК 531.19
ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ
01.04.02 – теоретична фізика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2007Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загальної та експериментальної фізики Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор
Денисов Станіслав Іванович,
Сумський державний університет, завідувач
кафедри загальної та експериментальної фізики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Яновський Володимир Володимирович,
Інститут монокристалів НАН України, завідувач
відділу теорії конденсованого стану речовини;
доктор фізико-математичних наук, доцент
Харченко Дмитро Олегович,
Сумський державний університет, професор
кафедри моделювання складних систем.
Провідна установа – Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, фізичний факультет,
кафедра теоретичної фізики.
Захист відбудеться “24” травня 2007р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .250.01 при Інституті прикладної фізики НАН України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 58.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту прикладної фізики НАН України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 3.
Автореферат розісланий “ 20 ” квітня 2007р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук С.М. Мордик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сильно нерівноважних відкритих системах флуктуації середовища (зовнішній шум) можуть відігравати конструктивну роль, утворюючи структури, неможливі при детермінованому впливі. Відповідну теорію першими запропонували В. Хорстхемке (W.та Р. Лефевр (R.[1*]. Вони знехтували внутрішніми флуктуаціями та використали такі припущення: 1) нульвимірна система (її стан залежить лише від часу); 2) одна динамічна змінна; 3) білий шум. Це дозволило отримати точні результати для класу макроскопічних систем та відкрити індуковані шумом нерівноважні переходи, які нагадують рівноважні та нерівноважні фазові переходи.
Актуальність теми. Системи мікро- і наномасштабу останнім часом інтенсивно досліджуються як теоретично, так і експериментально. Серед них можна виділити протяжні наномеханічні системи, наприклад, затиснуті з обох боків нанобалки. Відомо, що поперечні зміщення їх центрів мас добре описуються класичними осциляторами з однією динамічною змінною [2*]. При таких розмірах значні не лише зовнішні флуктуації, але й внутрішні (розмежування флуктуацій умовне і залежить від того, де проводиться межа між системою та середовищем), їх спільний вплив на центр мас врахуємо за допомогою двох зовнішніх, у загальному випадку взаємно корельованих, шумів з відомими статистичними характеристиками. Розробка відповідних теоретичних моделей, для яких можна отримати точні результати, вивчення за їх допомогою статистичних закономірностей в ансамблях названих систем є актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках тематичного плану науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки України № 71.01.04.03-05 д/б “Статистичні характеристики динамічних систем з флуктуючими параметрами”, № держ. реєстрації 0103U000766.
Мета і задачі дослідження. Метою є виявлення конструктивного впливу двох шумів на статистичну поведінку нульвимірних систем (частинок), що описуються однією динамічною змінною. Для досягнення поставленої мети вирішуються такі задачі:
· досліджується роль взаємної кореляції в явищі індукованих шумом нерівноважних переходів;
· описується еволюція системи в нестаціонарному середовищі, для якого ефективний коефіцієнт загасання залежить від часу за степеневим законом;
· розробляється метод отримання щільності імовірності для системи з гаусівськими шумами, які характеризуються довільними кореляційними функціями.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ВПЛИВ ДВОХ ЗОВНІШНІХ ШУМІВ НА СТАТИСТИЧНУ ПОВЕДІНКУ СИЛЬНО ЗАГАСАЮЧИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок