Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,09 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ
ім.О. Н.СОКОЛОВСЬКОГО УААН
ЗАХАРЧЕНКО Еліна Анатоліївна
УДК 631.8:631.89:631.445.4
 
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ
ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06. 01. 04. – агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному аграрному університеті
ім. В.В. Докучаєва, Міністерство аграрної політики
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор,
КУЛЄШОВ Михайло Миколайович,
Харківській державний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, завідувач кафедри агрохімії
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, ЛІСОВИЙ Микола Вікторович, Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН, завідувач лабораторії математичного моделювання та управління хімізацією
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник КОВАЛЕНКО Володимир Юхимович, Інститут зернового господарства УААН,
завідувач лабораторії агрохімії та грунтознавства
Провідна установа - Національний аграрний університет, кафедра агрохімії та якості сільськогосподарської продукції ім. О.І. Душечкіна, Кабінет Міністрів України, м. Київ.
Захист відбудеться "30" січня 2001 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .354.01. в Інституті грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН, 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту грунтознавства та агрохімії ім.О.Н. Соколовського УААН, 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4.
Автореферат розісланий " 29 " грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Павленко О.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Обов'язковою умовою сучасного сільськогосподарського виробництва є застосування мінеральних добрив, серед яких високою окупністю врожаєм характеризуються азотовмісні амонійні хімічні сполуки. У той же час застосування цих добрив має такі негативні показники, як низький ступінь використання азоту рослинами, короткочасність дії за рахунок інтенсивної необмінної фіксації амонію грунту та декальцинуючий вплив на грунт.
Усунути вказані недоліки при одночасній оптимізації азотного режиму в системі "добриво – грунт - рослина" можливо при застосуванні комплексного добрива нового покоління - амофосфогіпсу (АФГ), сировинною базою для виробництва якого є крупнотонажні відходи коксохімічної та суперфосфатної промисловості України.
Таким чином, дослідження ефективності використання АФГ як комплексного добрива нового покоління в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України є актуальним науково-практичним завданням.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до планів наукових досліджень Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. В період з 1996 по 1999 рр. вона була складовою частиною тематики кафедри агрохімії ХДАУ, що виконувалася згідно з державною науково-технічною програмою 03.02. "Охорона і відтворення родючості грунтів. Розробка засобів підвищення ефективності дії добрив, зменшення втрат поживних речовин з продуктами ерозії". Номер державної реєстрації 0196U014686.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи було дати агрохімічну оцінку використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України.
Об’єкт дослідження - процеси, які проходять у системі " добриво – грунт - рослина" та визначають рівень біопродуктивності культурної агроекосистеми за рахунок оптимізації середовища на вході системи.
Предмети дослідження містяться в межах системи " добриво – грунт - рослина". Це комплексне добриво нового покоління АФГ (амофосфогіпс), чорнозем типовий легкоглинистий Лівобережного Лісостепу України та злакові культури суцільної сівби (ярий ячмінь та озима пшениця).
Для виконання поставленої мети вирішувалися такі завдання:
дослідити складові агрохімічної ефективності амофосфогіпсу в цілому та його головних компонентів при одноразовому внесенні протягом кількох вегетацій;
здійснити експериментальні польові дослідження ефективності АФГ в межах норм N50 - N150 з інтервалом N25;
вивчити вплив АФГ на розвиток, фотосинтез, мінеральне живлення, продуктивність і якість рослин ячменю та озимої пшениці в дії та післядії;
виявити вплив АФГ на основні агрохімічні показники чорнозему типового;
визначити зміни у фракційному складі грунтового амонію під дією внесеного АФГ;
розрахувати інтенсивність дефіксуючого ефекту АФГ у відношенні до необмінно поглиненого грунтом амонію;
науково обгрунтувати належність АФГ до комплексних добрив з пролонгуючим ефектом (нове покоління) та їх різницю у порівнянні з повільнодіючими добривами;
знайти мінімальне дозування АФГ для одержання достовірної ефективності при післядії;
дати економічну оцінку ефективності АФГ в межах досліджуваних норм при дії та післядії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ АМОФОСФОГІПСУ ЯК ДОБРИВА В УМОВАХ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок