Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми

органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми

Назва:
органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Попов Сергій Федорович
УДК 330.341.1: 334.012.64
органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми
Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління
національним господарством
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національ-ної академії наук України у відділі фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.
Науковий керівник – член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук, професор
Вишневський Валентин Павлович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), завідуючий відділом фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бузько Ірина Романівна,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), завідуюча кафедрою міжнародної економіки;
кандидат економічних наук
Кучеров Андрій Вікторович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), старший науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва.
Захист відбудеться “27” березня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “25” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтеграція української науково-технологічної сфери в європейський і світовий науковий простір неможлива без створення національної інноваційної системи зі спеціальною інфраструктурою підтримки процесів організації і діяльності малих підприємств, орієнтованих на впровад-ження нових технологій. Процеси комерціалізації та трансферу наукоємних технологій, створених за рахунок бюджетного фінансування малих підприємств, завжди привертали увагу дослідників своєю постійною актуальністю і різноманітністю можливостей реалізації цих процесів у різних правових, організаційних і економічних умовах.
Ці проблеми досліджувалися у роботах провідних зарубіжних учених – Н. Агапітової, Ц. Бакстера, П. Бенневорта, А. Грудзінського, І. Дежиної, Б. Клаумана, Л. Гузеті, Н. Хансена, Н. Морау, В. Полтеровича, А. Шертлера, Д. Сієгела, а також вітчизняних учених – О. Амоші, І. Бузько, В. Вишнев-ського, В. Гейця, В. Денисюка, А. Землянкіна, С. Кацури, А. Кінаха, З. Кор-сунського, А. Кучерова, В. Ляшенка, В. Семіноженка, Н. Шеставіна.
При цьому у зарубіжних учених досліджуються можливості використання для комерціалізації і трансферу наукоємних технологій нових малих підприємств як стандартна інституційна ситуація, а у вітчизняних – така можливість в основному не аналізується через відсутність адекватних організаційно-економічних і інституційних механізмів трансферу технологій із державного сектору в приватний.
Ситуація, що склалася в Україні через невизначеність структури національної інноваційної системи і проблеми комерціалізації і трансферу технологій, зумовила вибір теми, визначила цілі і задачі дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк) за темою „Розвиток механізму фінансового регулювання виробничого потенціалу” (номер державної реєстрації 0104U003430, 2004-2006  рр.), у рамках якої проаналізовано українську систему фінансової підтримки розвитку науково-технологічного та інноваційного потенціалу, проведено порівняння з аналогічними системами інших країн і розроблено рекомендації щодо вдосконалення цієї системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: органІзацІЙно-ЕкономІчНий механІзм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малИми пІДПрИЄМСТВАми

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок